Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

W dniu 13.05.2023 r. w naszej szkole odbyła się Noc Muzeów 2023.

Organizatorami wydarzenia byli:

- Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Białymstoku

- Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

- Rada FSNT NOT w Białymstoku

Czytaj więcej...
 • Do 19.05.2023 r. – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania;
 • Do 07.06.2023 r. - poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i rocznej ocenie zachowania;
 • Do 16.06.2023 r. (piątek do godz. 15.00) – wystawienie ocen rocznych;
 • Do 19.06. 2023 r. do godz. 12.00 należy złożyć podania o egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne i o powtarzanie klasy;
 • 19.06.2023 r. godz. 15.20 – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (sala konferencyjna CKZ);
 • 22.06.2023 r. godz.13.00 – posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące rok szkolny;
 • 23.06.2023 r. godz. 9.00 - zakończenie roku szkolnego (sala gimnastyczna).

 

Z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie klasy 1S pod kierunkiem pani Katarzyny Paszko przygotowali inscenizację o tym, jak to 3 Maja mogło być..., podczas której w nietypowy sposób opowiedzieli nam o powstaniu tej wyjątkowej ustawy.

Czytaj więcej...

Reprezentantka naszej Szkoły – Oliwia Poroc z klasy 1f - zajęła III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym w kategorii szkół średnich: „Frohe Ostern – Osterkarten” organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Języka Niemieckiego Oddział Łomży oraz Szkołę Podstawową nr 16 w Białymstoku. Oliwka wykonała własnoręcznie kartkę wielkanocną i napisała życzenia – oczywiście w języku niemieckim.

Czytaj więcej...

W dniu 18.04.2023 r. gościliśmy w naszej szkole dr inż. Waldemara Łupińskiego z Politechniki Białostockiej, który poprowadził wykład dla uczniów klas o profilu technik geodeta: 3G i 4G/5. Tematem wykładu był pomiar przemieszczeń i odkształceń budynków i budowli. Uczestnicy zajęć, poza uzyskaniem ciekawych informacji na temat sposobów pomiaru i badania obiektów budowlanych mogli dowiedzieć także o ofercie Politechniki Białostockiej i wymogach rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024.

Czytaj więcej...

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych  w Białymstoku, w ramach Edukacji Obronnej uczestniczyli  w szkoleniu dotyczącym przepisów bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, zasad obsługi broni oraz ćwiczyli strzelanie z broni na strzelnicy sportowej Klubu Kaliber w Białymstoku. Prezentacja

V. Tomaszewska-Werbel

akcja czysty Białystok

W dniach 20-22 kwietnia 2023 r. Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza wszystkich, którym na sercu leży estetyka i czystość naszego miasta do udziału w sprzątaniu terenów miejskich w ramach Akcji Czysty Białystok. Nasza szkoła, którą reprezentowała klas 2G, włączyła się w to wydarzenie i w dniu 21 kwietnia posprzątaliśmy las ,,Bagno”. Nasze działania były ,,owocne” – zebraliśmy sporo worków ze śmieciami. Mamy nadzieję, że nasze działania zaszczepią w młodym pokoleniu poszanowanie przyrody i chęć współdziałania na rzecz swojej społeczności.

Czytaj więcej...

Z głębokim smutkiem informujemy, że 23 marca 2023 roku w wieku 95 lat, zmarł prof. dr. hab. inż. arch. Witold Czarnecki, jeden z pierwszych absolwentów  powojennego Państwowego Liceum Budowlanego w Białymstoku, rocznik 1948.

To architekt, naukowiec, wykładowca akademicki, ale także działacz społeczny, kombatant. Podczas II wojny światowej był  harcerzem Szarych Szeregów wileńskiej drużyny „Czarna Trzynastka”,  żołnierzem 3. Wileńskiej Brygady Partyzanckiej „Szczerbca” Armii Krajowej, ps. „Kadet”, uczestnik  Operacji „Ostra Brama”, która odbyła się w ramach Akcji „Burza” na Wileńszczyźnie, więzień sowieckich łagrów: Kaługa, Liudinowo, Tichanowaja Pustyń.

Odszedł szlachetny, dobry człowiek, który życie poświęcił nauce, pracy z młodzieżą, przekazywaniu wartości, kształtujących każdego z nas.

Dziękujemy Panie Profesorze!

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top