Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
Wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy jesteś eko!!! Czekamy na Wasze odpowiedzi.
M. Grzybowska
 

1. Do 20.05.2022r. poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz rocznej nagannej ocenie zachowania.

2. 20.05.2022r. (piątek) – zebrania z rodzicami/opiekunami uczniów, godz. 16.30 – kl. I i II, godz. 17.30 – kl. III.

3. Do 07.06.2022r. poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów oraz rocznej ocenie zachowania.

Czytaj więcej...
Apel 3 maja

Po długim okresie obostrzeń sanitarnych mogliśmy się w końcu spotkać, w większym gronie, na apelu w tradycyjnej formie. Spotkanie odbyło się z okazji święta 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to nowatorska na tamte czasy ustawa, dająca wiele nowych praw obywatelom i potwierdzająca już wcześniej obowiązujące. Została podpisana w 1791 roku. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucją.

Czytaj więcej...

zyczenia wielkanocne

Damian Szubzda

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Damian Szubzda, uczeń klasy IIZ, został zwycięzcą drugiego konkursu „Wentylacja”, programu "Bosch Termotechnika Szkoli". Jest to już druga nagroda Damiana w tym konkursie! Nagrodą jest detektor cyfrowy Bosch TRUVO. Konkurs, który miał formę testu online odbył się w dniach 28 lutego-04 mara 2022 roku.

Serdecznie gratulujemy!

Agnieszka Dębowska

Plakat dzien bez plecaka

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top