Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
8-go czerwca br. uczniowie, którzy w 1983 roku rozpoczynali swą edukację w Technikum Budowlano-Drogowym będą świętować 30-tą rocznicę zdania pierwszego ważnego w dorosłym życiu egzaminu, jakim była matura. Z tej okazji o godzinie 17-tej odbędzie się spotkanie absolwentów z 1988 r, które dzięki uprzejmości obecnej Dyrekcji zainicjowane zostanie na terenie Szkoły, by następnie przenieść się do mniej formalnego miejsca i tam w luźniejszej atmosferze powymieniać się doświadczeniami i wspomnieniami z minionych lat. Swą obecność zadeklarowało kilkadziesiąt osób z klas o profilu budowlanym i geodezyjnym. Prosimy wszystkich, którzy mają kontakt z "drogowcami" o ich powiadomienie, by również mogli uświetnić to spotkanie.
Ze strony maturzystów-seniorów ;) event koordynują Andrzej Danieluk tel. 607 319 377, Maciej Potentas tel. 602 392 852 i Zdzisław Daniszewski tel. 604 168 942.

Podczas uroczystego apelu upamiętniliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument ten stanowił wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności.

Pamięć o tym doniosłym wydarzeniu nie zaginęła, a kultywowanie tradycji o tym pięknym dokonaniu pozostanie w naszych sercach na zawsze.

roza

W piątek, 27.04.2018 r. pożegnamy tegorocznych absolwentów technikum. Uroczystość odbędzie się o godz. 12.00 w sali gimnastycznej. Zapraszamy!

Zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – to główne tematy dyskusji podjętej podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” 6 kwietnia we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

W gościnne progi ZSB-G przybyli gimnazjaliści z Białegostoku i okolic. Przed nimi trudny wybór dalszej ścieżki edukacyjnej. 15 i 16 marca naszą Szkolę odwiedziło około 400 gości – gimnazjalistów, uczniów klas siódmych oraz rodziców. Zadbaliśmy o godne przyjęcie i atrakcje dla zainteresowanych nauką w ZSB-G. Nasi przyszli uczniowie mieli możliwość poznać nas, szkołę, wziąć udział w wielu warsztatach, prezentacjach i zajęciach praktycznych.

Czytaj więcej...
Dnia 8 marca odbył się etap szkolny Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. W Olimpiadzie wzięły udział osoby uczęszczające na zajęcia przygotowujące do Olimpiady Innowacji Technicznym i Wynalazczości w ramach projektu "Wiemy więcej - budujemy więcej". Do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Natalia Krasnoborska, Katarzyna Brzeźnicka z klasy III H oraz Bartłomiej Dec z klasy II H. Niewiele punktów zabrakło też Jakubowi Dunajowi oraz Mateuszowi Rokickiemu. Kolejny etap już w kwietniu. Wszystkim gratulujemy i trzymamy kciuki.
mgr inż. Bogumił Janiszewski
mgr inż. Tomasz Rolak
Czytaj więcej...

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Nasza szkoła włącza się w te obchody organizując szereg różnych wydarzeń.

Systematycznie będzie przygotowywana i uaktualniana gazetka pod hasłem „W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918-2018. Drogi Polski do Niepodległości.” Jak dotąd mogliśmy oglądać materiały dotyczące Powstania Styczniowego. Kolejnym tematem będzie „Kultura w służbie Niepodległej”.

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Dyrektor Zespołu Szkół Budowano-Geodezyjnych informuje, że inspektorem ochrony danych od dnia 25 maja 2018 r. jest Pani Aleksandra Kulikowska, tel. 735 122 233

Scroll to top