Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

 Informujemy, że od poniedziałku, 19 października ZSB-G przechodzi na tryb kształcenia na odległość.

Od dnia 19.10.2020 r. administracja szkoły pracuje w godzinach 8.00-15.00, prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne ewentualnej wizyty.


Zdalne nauczanie będzie kontynuowane w dn. 18 - 31.01.2021 r., praktyczna nauka zawodu zostanie wznowiona od 25.01.2021 r. (po zakończeniu części praktycznej egzaminów zawodowych).

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Sutuła


 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Angelika Piotrowska, uczennica klasy IIZ/4, została zwyciężczynią pierwszego konkursu „Kotły kondensacyjne”, programu "Bosch Termotechnika Szkoli".

Nagrodą w pierwszym etapie konkursu jest dalmierz laserowy Bosch ZAMO II. Konkurs, który miał formę testu online odbył się w dniach 2-3 grudnia 2020 roku.

Serdecznie gratulujemy

Czytaj więcej...

Mimo pandemii jesteśmy aktywni i pracujemy pełną parą, wspierając ciekawe (również ekskluzywne) inicjatywy międzynarodoweJ  Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża i Koło Ostrołęka zorganizowało projekt, mający na celu nawiązanie międzynarodowej współpracy z wybranymi instytucjami państwowymi w krajach obszaru niemieckojęzycznego, wybierając jako pierwszy dwór książęcy  Księcia Liechtensteinu Hansa Adama II.

Czytaj więcej...

15 grudnia 2020 roku nasza szkoła obchodzi 76. urodziny! Co roku spotykaliśmy się tego dnia na obchodach Jej Święta, tym razem nie jest to możliwe. Z tej okazji krótko przypominamy historię naszej szkoły i zapraszamy do wzięcia udziału w quizie o ZSB-G, dostępnym na Facebooku szkoły.

Po uwolnieniu Białegostoku spod okupacji, konieczna była naprawa zniszczonego przez okupantów miasta, a co za tym idzie, potrzeba było wielu budowlańców, geodetów i techników drogownictwa. Brak fachowej kadry utrudniał prowadzone prace, dlatego inż. arch. Antoni Choroszucha w 1944 roku postarał się o zezwolenie na utworzenie szkoły budowlanej. Państwowe Liceum Budowlane rozpoczęło swoją działalność 2 stycznia 1945 roku. Na początku szkoła miała tylko jedno pomieszczenie przedzielone szafami. Pierwsi technicy budownictwa opuścili jej mury w 1947 roku.

Czytaj więcej...
 • do 18.12.2020 r. – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania;
 • do 22.01.2021 r. – informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania;
 • do 29.01.2021 r. (piątek do godz. 12.00) – wystawienie ocen klasyfikacyjnych i zachowania;
 • 29.01.2021 r., godz. 17.00 – klasyfikacyjne plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
 • 2.02.2021 r., godz. 17.00 – posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące I półrocze;
 • Od 01.02.2021 r. – rozpoczęcie II półrocza roku szkolnego 2020/2021 (zakończenie I półrocza – 29.01.2021 r.);
 • Spotkania z rodzicami – konsultacje online w godzinach 17.00 – 19.00:
  1,3.02.2021 r. – kl. I, II
  4,5.02.2021 r. – kl. III, IV.

 „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało!”. Tak… wiele pokoleń czekało na ten dzień, który nadszedł w listopadzie 1918 roku, kiedy to mocarstwa rozbiorowe stanęły do walki ze sobą, poniosły klęskę, z której powstała Polska…. Nasza Niepodległa. Sejm odrodzonej Rzeczpospolitej w uchwale ustanawiającej 11 listopada jako oficjalny dzień Odzyskania Niepodległości, pisał: ”Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości".

Czytaj więcej...

Zapraszamy do lektury krótkiej historii naszego miasta.

W latach 1807–1915 Białystok znajdował się w granicach Imperium Rosyjskiego. Do 1842 roku miasto było stolicą obwodu białostockiego, następnie przyłączono je do guberni grodzieńskiej. Po powstaniu listopadowym w pobliżu miasta ustalono granicę celną między Kongresówką a Rosją, co wywołało gwałtowną falę migracji ekonomicznej łódzkich fabrykantów. Przyczyniło się to do dynamicznego rozwoju prowincjonalnego wówczas miasteczka, w którym początkowo mieszkało ok. 2-3 tysięcy mieszkańców, głównie rzemieślników. W tym okresie rozrastający się Białystok zyskał miano Manchesteru Północy... W 1895r. roku działało tu 230 fabryk, które zatrudniały w sumie 4675 robotników. W bliskiej okolicy miasta funkcjonowało kolejnych 79 fabryk, zatrudniających 8478 robotników. Obok przemysłu rozwijał się handel i rzemiosło. W 1897 roku miasto zamieszkiwało ponad 66 tysięcy mieszkańców, a 17 lat później, w 1914 roku liczba ta zbliżała się do 100 tysięcy.

Czytaj więcej...

W dniach 20-24.11.2020 Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego organizuje Podlaskie Dni Matematyki. Współorganizatorami wydarzenia są: Politechnika Białostocka oraz Uniwersytet w Białymstoku.

Wydarzenie po raz pierwszy organizowane jest w wersji online. W programie znalazły się wykłady dla uczniów szkół średnich oraz podstawowych ze wskazaniem poziomu klasy oraz wykłady dla studentów i wszystkich zainteresowanych. Każdy wykład lub warsztat będzie miał podany otwarty link dostępu, wejście na wykład we wskazanych godzinach. Wykłady będą prowadzone w większości w języku polskim, jednakże w programie znajdą się również bardzo atrakcyjne prezentacje wykładowców zagranicznych.

Narzędzia: MS Teams, ZOOM, Discord. Program i abstrakty oraz linki na stronie: http://pdm.wi.pb.edu.pl/

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top