Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

14.03.2019r. gościliśmy nauczycieli szkół zawodowych z Belgii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii i Grenlandii. Szkoły te, wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku są partnerami projektu „Entrepreneurship Training Program in Education”, realizowanego  w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne. Każdy z partnerów wdraża w swoim kraju TOY model – metodę coachingu przedsiębiorczości. W ramach seminarium upowszechniającego innowacyjne metod pracy w białostockiej szkole nauczyciele odwiedzili nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSB-G w Białymstoku.

Czytaj więcej...

W styczniu 2019 roku troje nauczycieli ZSB-G: pani Justyna Demianko, pan Kamil Radzajewski i pan Tomasz Rolak ukończyło dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Czytaj więcej...

19 lutego obchodzimy szczególną rocznicę, podniosłą i piękną, ważną dla najnowszej historii naszego miasta: 100-lecie odzyskania niepodległości przez Białystok i włączenia w granice wolnej, odrodzonej Polski. Dziś odbyły się miejskie uroczystości z tej okazji, na których obecna była delegacja naszej szkoły: klasa 2G pod opieką Pana Marka Żmujdzina oraz poczet sztandarowy pod opieką Pana Jarosława Nowiczkowa.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do lektury krótkiej historii naszego miasta.

W latach 1807–1915 Białystok znajdował się w granicach Imperium Rosyjskiego. Do 1842 roku miasto było stolicą obwodu białostockiego, następnie przyłączono je do guberni grodzieńskiej. Po powstaniu listopadowym w pobliżu miasta ustalono granicę celną między Kongresówką a Rosją, co wywołało gwałtowną falę migracji ekonomicznej łódzkich fabrykantów. Przyczyniło się to do dynamicznego rozwoju prowincjonalnego wówczas miasteczka, w którym początkowo mieszkało ok. 2-3 tysięcy mieszkańców, głównie rzemieślników. W tym okresie rozrastający się Białystok zyskał miano Manchesteru Północy...

Czytaj więcej...

Długo czekaliśmy na miejsce, w którym nasi uczniowie będą mogli wygodnie i profesjonalnie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Jednak cierpliwość się opłaciła. Nareszcie się udało!

Od 11  stycznia 2019r. oficjalnie możemy cieszyć się nowym Centrum Kształcenia Praktycznego. To nowoczesny obiekt, który sprawi, że uczenie się na kierunkach w obszarze budowlanym stanie się jeszcze bardziej efektywne, a młodzież Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych zdobędzie doświadczenie i będzie mogła wykorzystać je w pracy zawodowej.

Czytaj więcej...

Zapraszam maturzystów w czasie ferii na zajęcia do sali 9:  

22.01.2018 godz. 10.00-12.00 zakres podstawowy (skupimy się na rozwiązywaniu równań i nierówności kwadratowych)

23.01.2018 godz. 10.00-12.00 zakres rozszerzony (równania i nierówności kwadratowe z parametrem)

Joanna Chrapowicka

Zapraszam na zajęcia z fizyki w sali 116:

22.01.2018 godz. 12.15-14.30 

25.01.2018 godz. 10.00-12.15 

Paweł Klim

O czym warto pamiętać przed feriami?

… przede wszystkim pamiętajmy, żeby oprócz dobrej zabawy dbać o rozsądek i bezpieczeństwo!

Wybierając zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora, np. czy organizator dokonał zgłoszenia wypoczynku w kuratorium oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, a pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą. Organizatorzy mogą zgłaszać wypoczynek zimowy od października 2018 r.

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Scroll to top