Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

 Informujemy, że od poniedziałku, 19 października ZSB-G przechodzi na tryb kształcenia na odległość.

Od dnia 19.10.2020 r. administracja szkoły pracuje w godzinach 8.00-15.00, prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne ewentualnej wizyty.


Zdalne nauczanie będzie kontynuowane w dn. 18 - 31.01.2021 r., praktyczna nauka zawodu zostanie wznowiona od 25.01.2021 r. (po zakończeniu części praktycznej egzaminów zawodowych).

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Sutuła


 

Szanowni Państwo,

 w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, nie jesteśmy w stanie na ten moment zagwarantować, że terminy podane w Regulaminie  6 Konkursu Historycznego "Polska Nasza Niepodległa" zostaną dotrzymane. Dlatego też wszelkie decyzje zostaną podjęte, jak tylko sytuacja będzie bardziej przewidywalna. Poinformujemy o tym w kolejnym komunikacie, który umieścimy na stronie internetowej Organizatora w zakładce Konkurs Historyczny https://zsbg.bialystok.pl/index.php/agendy/konkurs-historyczny Podamy także wtedy nowy terminarz Konkursu. 

 Z naszej strony możemy Państwa zapewnić, że dołożymy starań, by kontynuować VI edycję naszego Projektu biorąc pod uwagę duże zaangażowanie uczniów z całej Polski, jakie widzieliśmy w poprzednich edycjach. Cały czas przyjmujemy zgłoszenia zainteresowanych szkół.  
Życzymy dużo zdrowia i optymizmu, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

 Z poważaniem

Organizatorzy

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku organizuje szóstą edycję Konkursu Historycznego „Polska… Nasza Niepodległa”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „OD RACŁAWIC DO BITWY WARSZAWSKIEJ i POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Konkurs skierowany jest do uczniów z całej Polski, na wszystkich etapach edukacyjnych (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły branżowe).

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top