Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Nr rachunku bankowego - opłaty za duplikaty legitymacji oraz świadectwa

 Bank Polska Kasa Opieki  S.A.  ( PEKAO S.A.)  Oddział Banku w Białymstoku

 32 1240 5211 1111 0010 3557 5510

Wysokość opłat:

za duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł

za duplikat świadectwa - 26 zł

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top