Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Nauczyciele języka polskiego i wiedzy o kulturze

 1. mgr Bolek Beata
 2. mgr Fedorowicz Wioletta
 3. mgr Karczewska Sylwia
 4. mgr Puciłowska Dorota
 5. mgr Zajkowska Elżbieta

Nauczyciele języka angielskiego

 1. mgr Chojnowski Rafał
 2. mgr Maciorowski Artur
 3. mgr Matwiejuk Katarzyna
 4. mgr Kucznier Paulina 
 5. mgr Rząca Małgorzata
 6. mgr Zdanowicz Urszula
 7. mgr Żamojda Dorota

Nauczyciele języka niemieckiego

 1. mgr Cyrulik Dorota
 2. mgr Otto Magdalena
 3. mgr Żołądkowska Marta

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

 1. mgr Peciak Robert
 2. mgr Żmujdzin Marek

Nauczyciele fizyki

 1. mgr Klim Paweł
 2. mgr Kowalko Renata
 3. mgr Sadowska Krystyna
 4. mgr Trofimiuk Jolanta

Nauczyciele matematyki

 1. mgr Chrapowicka Joanna
 2. mgr Gładzki Marek
 3. mgr Karpiesiuk Agnieszka
 4. mgr Malesińska Anna
 5. mgr Sieśkiewicz Ewa
 6. mgr Sikorska Marzena

Nauczyciel informatyki

 1. mgr inż. Rutkowski Tadeusz

Nauczyciel geografii

 1. mgr Kowalko Renata

Nauczyciel biologii

 1. mgr Sadowska Krystyna

Nauczyciel chemii

 1. mgr Cybulińska Elżbieta

Nauczyciel przedsiębiorczości

 1. mgr Rudziński Bogdan

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 1. mgr Cybulińska Elżbieta

Nauczyciele wychowania fizycznego

 1. mgr Chyży Robert
 2. mgr Grzybko Piotr
 3. mgr Kulikowski Zbigniew
 4. mgr Nowiczkow Jarosław
 5. mgr Półtorak Katarzyna
 6. mgr Rudziński Bogdan

Nauczyciele religii katolickiej

 1. mgr Szczesiul Adam
 2. mgr Święcka Małgorzata
 3. mgr Toczydłowska Barbara

Nauczyciel religii prawosławnej

 1. mgr Troc Jan

Nauczyciele przedmiotów zawodowych geodezyjnych

 1. mgr inż. Jurkowska Danuta
 2. mgr inż. Pawełko Grzegorz
 3. mgr inż. Rynkowska Elżbieta
 4. mgr inż. Tomkiel Sylwia
 5. mgr inż. Wilczewska Małgorzata

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu budowy dróg

 1. mgr inż. Kozłowski Łukasz
 2. mgr inż. Stefanowicz Maciej
 3. mgr inż. Sztabińska Katarzyna

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu inżynierii sanitarnej

 1. mgr inż. Demianko Justyna
 2. mgr inż. Kołtun Stanisław
 3. mgr inż. Korbut-Papciak Ewa
 4. mgr inż. Kozłowski Łukasz
 5. mgr inż. Radzajewski Kamil
 6. mgr inż. Sutuła Małgorzata

Nauczyciele przedmiotów zawodowych budowlanych

 1. mgr inż. arch. Balejko Igor
 2. mgr inż. Białobrzeska Barbara
 3. mgr inż. arch. Brajer Lucyna
 4. mgr inż. Klimowicz Bartłomiej
 5. mgr inż. Korbut-Papciak Ewa
 6. mgr inż. Kozłowski Łukasz
 7. mgr inż. Krawczuk Stanisława
 8. mgr inż. Malczyńska Urszula
 9. mgr inż. Misiukiewicz Paweł
 10. mgr inż. Piotrowska Monika
 11. mgr inż. Radziszewska Małgorzata
 12. mgr inż. Rolak Tomasz
 13. mgr inż. Stefanowicz Maciej
 14. mgr inż. Sutuła Małgorzata
 15. mgr inż. Sujeta Agnieszka
 16. inż. Rudzińska Anna

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu energii odnawialnej

 1. mgr inż. Demianko Justyna
 2. mgr inż. Korbut-Papciak Ewa
 3. mgr inż. Kołtun Stanisław
 4. mgr inż. Radzajewski Kamil
 5. mgr inż. Rolak Tomasz
 6. mgr inż. Rutkowski Tadeusz

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu robót wykończeniowych w budownictwie

 1. mgr inż. arch. Balejko Igor
 2. mgr inż. arch. Brajer Lucyna
 3. mgr inż. Krawczuk Stanisława
 4. mgr inż. Piotrowska Monika

Nauczyciele bibliotekarze

 1. mgr Milewska Maria
 2. mgr Powojewska Aleksandra

Pedagog szkolny

 1. mgr Raciborska Sylwia

Doradca zawodowy

 1. mgr Dzięgielewska Halina

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy

 1. mgr Woińska-Żmujdzin Dorota

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top