Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Serdecznie gratulujemy Julii Szklarzewskiej i Angelice Rudź, które uzyskały Stypendia Prezesa Rady Ministrów za r. szk. 2020/2021. To prestiżowe wyróżnienie, połączone z gratyfikacją pieniężną, uzyskują tylko najlepsi! Życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj więcej...
Nagroda Bosch dla Damiana

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie kształcący się w zawodzie technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wzięli już kolejny raz udział w programie "Bosch Termotechnika Szkoli". Jest to VIII edycja programu, organizowanego przez Robert Bosch Sp. z o.o. Program obejmuje zakres tematyczny z techniki kondensacyjnej, rekuperacji oraz pomp ciepła.

Czytaj więcej...

Miło nam poinformować, że w dniu 1 września 2021r. absolwent naszej szkoły Paweł Chomański otrzymał Medal „Diligentiae – za pilność”, wyróżniony został również Pan Marek Żmujdzin, nauczyciel historii.

W trakcie uroczystości w Szkole Podstawowej nr 24 wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie oraz ich mistrzowie – nauczyciele towarzyszący młodzieży na drodze rozwoju. Medale „Diligentiae – za pilność” z rąk prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego otrzymało 88 uczniów i 88 nauczycieli.

Czytaj więcej...

Serdecznie gratulujemy Julii Szklarzewskiej (2G/4) i Pawłowi Putko (2G/5), którzy zostali uhonorowani Stypendiami Prezesa Rady Ministrów za r. szk. 2019/2020. To prestiżowe wyróżnienie, połączone z gratyfikacją pieniężną, uzyskują tylko najlepsi! Życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj więcej...

Tradycją miejskiej inauguracji roku szkolnego jest przyznawanie wyjątkowym uczniom i ich mentorom - nauczycielom Medalu "Diligentiae - za pilność". 

2 września 2020 r. to wyróżnienie otrzymały Michalina Olszewska - uczennica klasy III c oraz Pani Katarzyna Sztabińska. W ten sposób docenione zostały ich pracowitość, zaangażowanie w naukę i wzorowa postawa. 

Odznaczenie to ma zaszczytną historię - jest to medal ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie (Akademii Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej) jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce. Od 2004 roku przyznawany jest przez Prezydenta Miasta Białegostoku najpilniejszym uczniom i ich nauczycielom. Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Z przyjemnością informujemy, że uczeń Marcel Karetko zajął I miejsce w kategorii E – pomysł ekologiczny w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, z pracą pod tytułem „SMOG, czyli "chmura" zanieczyszczeń”. Opiekunem pracy jest Pan Tomasz Rolak.

Gratulujemy serdecznie, życząc dalszych sukcesów!!!

Zgodnie ze zm. rozporządzenia MEN, autor pracy zakwalifikowanej do zawodów trzeciego stopnia (które w tym roku się nie odbędą) uzyskał tytuł Finalisty Olimpiady.

Ciężka praca popłaca!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. W ZSB-G taką osobą jest Jakub Kulesza z kl. 4Z, który dnia 13.01.2020r. otrzymał z rąk Ministra Edukacji Narodowej akt, upoważniający do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jakubowi życzymy dalszych sukcesów, a wszystkich uczniów zachęcamy do nauki, bo to się opłaca i daje wiele radości i satysfakcji!

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top