Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

stypendium201812 grudnia 2018 r. za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 116 podlaskich uczniów szkół średnich i techników otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów. W gronie wyróżnionych znalazł się Jakub Kulesza z kl. III Z. W uroczystości wręczenia aktów stypendialnych uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz podlaska kurator oświaty Beata Pietruszka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

16 października 2018 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 50 najlepszych uczniów w Podlaskiem odebrało stypendia naukowe przyznane przez Zarząd Województwa Podlaskiego wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Budowlano- Geodezyjnych Adrian Saczko z klasy IV E oraz Jakub Kulesza z klasy III Z.
W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego pamiątkowe dyplomy wręczył im Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.
Wyróżnieni uczniowie to laureaci olimpiad ze średnią powyżej 5,0. Trud włożony w naukę został doceniony, otrzymane stypendium młodzież przeznaczy na pomoce naukowe, nie zapominając o przyjemnościach

Gratulujemy Adrianowi i Jakubowi życząc kolejnych sukcesów!

Czytaj więcej...

6 września 2018 r. Prezydent  Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski uhonorował najzdolniejszą młodzież z  białostockich szkół. Akty stypendialne otrzymali także nasi uczniowie:

- za  wyniki  i  osiągnięcia w  nauce  - Daria Rożenko, Adrian Saczko

- za innowacyjną  myśl techniczną - Jakub Kulesza, Karol Szkiłądź

- w dziedzinie twórczości artystycznej -  Adrianna  Gierałtowska

Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Medal „Diligentiae – za pilność” to odznaczenie przyznawane przez prezydenta miasta najpilniejszym uczniom i ich nauczycielom, a swoją tradycją sięga roku 1767, kiedy to zostało ustanowione przez króla Stanisława Augusta.

3 września 2018r. na uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny to zaszczytne wyróżnienie z rąk Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku otrzymali Jakub Kulesza – uczeń klasy III Z oraz pani Sylwia Karczewska – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Jakub Kulesza i Karol Szkiłądź uczniowie klasy II w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku to laureaci II miejsca etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2018 w kategorii U – usprawnienie softwerowo-techniczne. Olimpiada ma charakter naukowo-techniczny i jej celem jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Czytaj więcej...

Z wielką przyjemnością informujemy o wspaniałym zaprezentowaniu naszej szkoły w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim  poezji niemiecko- i anglojęzycznej, pt.: "Poezja bez granic" pod patronatem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, który odbył się 23 lutego br. Uczennica klasy IV G  przygotowywana pod kierunkiem p. Magdaleny Otto zaprezentowała wiersz deklamowany w języku niemieckim i uzyskała wyróżnienie! Należy nadmienić, iż konkurencja była duża, a poziom uczestników bardzo wysoki. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

stat„Jak nie my, to kto” – tegoroczne hasło Święta ZSB-G nasza młodzież realizuje sumiennie przez cały rok szkolny, odnosząc kolejne sukcesy. 

Od pierwszych dni nowego semestru uczniowie:  Alicja Puchalska – kl. 2g, Marta Szczytko – kl. 3g oraz Adrian Saczko – kl. 3e pod czujnym okiem pana Marka Gładzkiego i pani Renaty Kowalko zmagali się z wyzwaniami Europejskiego Konkursu Statystycznego organizowanego przez Eurostat we współpracy z urzędami statystycznymi państw europejskich.

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top