Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Nr konta Rady Rodziców  Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych:

Bank Zachodni WBK S. A.      12 1500 1344 1213 4005 1142 0000
 

Prezydium Rady Rodziców r. szk. 2019/2020:

Przewodnicząca: Edyta Śwital-Kiszko (Ia/4)

Zastępca Przewodniczącej: Iwona Wińska (Iz/4)    

Sekretarz: Edyta Zajko (Ie/4)   

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top