Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Nabór do Technikum Budowlano-Geodezyjnego

Link do elektronicznego systemu rekrutacji


 

Rekrutacja do technikum 4-letniego - absolwenci gimnazjum

 • technik budownictwa (j. ang., j. niem., matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym) - 29 miejsc
 • technik geodeta (j. ang., j. niem., matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym)29 miejsc
 • technik budowy dróg (j. ang., j. niem./ros., matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym)14 miejsc
 • technik inżynierii sanitarnej (j. ang., j. niem./ros., matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym) - 15 miejsc
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (j. ang., j. niem., matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym)29 miejsc
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie (j. ang., j. niem., matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym)29 miejsc

Podstawowe terminy rekrutacji (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 6/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  13 maja - 18 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 21 - 25 czerwca 2019r. do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  5 lipca 2019r. o godz. 10.00
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do technikum do 8 lipca 2019 r. do godz.16.00
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, (o ile nie zostały wcześniej złożone), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu   do 10 lipca, do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 lipca, godz. 10.00

Rekrutacja do technikum 5-letniego - absolwenci szkoły podstawowej

 • technik budownictwa (j. ang., j. niem., matematyka w zakresie rozszerzonym) - 58 miejsc
 • technik geodeta (j. ang., j. niem., matematyka w zakresie rozszerzonym) - 29 miejsc
 • technik budowy dróg (j. ang., j. niem./ros., matematyka w zakresie rozszerzonym) - 14 miejsc
 • technik inżynierii sanitarnej (j. ang., j. niem./ros., matematyka w zakresie rozszerzonym) - 15 miejsc
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (j. ang., j. niem., matematyka w zakresie rozszerzonym) - 29 miejsc
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie (j. ang., j. niem., matematyka w zakresie rozszerzonym) - 29 miejsc,

Podstawowe terminy rekrutacji (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  13 maja - 18 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 21 - 25 czerwca 2019r. do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  5 lipca 2019r. o godz. 10.00
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do technikum do 8 lipca 2019 r. do godz.16.00
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie zostały wcześniej złożone), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu   do 10 lipca, do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 lipca, godz. 10.00

dobry zawod

Srebrne technikum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Budowlano-Geodezyjne w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

moodle

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top