Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

 Informujemy, że od poniedziałku, 19 października ZSB-G przechodzi na tryb kształcenia na odległość.

Od dnia 19.10.2020 r. administracja szkoły pracuje w godzinach 8.00-15.00, prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne ewentualnej wizyty.


Zdalne nauczanie będzie kontynuowane w dn. 18 - 31.01.2021 r., praktyczna nauka zawodu zostanie wznowiona od 25.01.2021 r. (po zakończeniu części praktycznej egzaminów zawodowych).

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Sutuła


 

Nabór do Technikum Budowlano-Geodezyjnego

 


 

 

   

ulotka

 Ulotka o zawodach:

zawody2020

1. Kierunki naboru:

  • technik budownictwa (j. ang., j. niem./j. ros, matematyka w zakresie rozszerzonym) - 58 uczniów
  • technik geodeta (j. ang., j. niem., matematyka w zakresie rozszerzonym) - 29 uczniów
  • technik budowy dróg (j. ang., j. niem./ros., matematyka w zakresie rozszerzonym) - 29 uczniów
  • technik inżynierii sanitarnej (j. ang., j. niem./ros., matematyka w zakresie rozszerzonym) - 29 uczniów
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (j. ang., j. niem., matematyka w zakresie rozszerzonym) - 58 uczniów
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie (j. ang., j. niem., matematyka w zakresie rozszerzonym) - 29 uczniów

2. Zasady rekrutacji

3. Podstawowe terminy rekrutacji 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz z dokumentami 

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 4 sierpnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  12 sierpnia  2020 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

4. Pytania i odpowiedzi 

Rodzicu, ósmoklasisto,

jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapytać o szczegóły dotyczące rekrutacji bądź funkcjonowania szkoły, zapraszamy do kontaktu. Prosimy pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza: Kontakt w sprawie rekrutacji

Najczęściej zadawane pytania:

1. Gdzie znajdę wniosek o przyjęcie do szkoły?
Wniosek należy wypełnić po zalogowaniu na stronie naboru https://bialystok.edu.com.pl. Po uzupełnieniu można przesłać go w systemie potwierdzając profilem zaufanym bądź podpisem elektronicznym. Można też wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. 

Wniosek w formie papierowej jest dostępny w szkole lub do pobrania i wydrukowania ze strony szkoły.

2. Czy wniosek można wysłać mailem?
Tak, dopuszczamy taką możliwość. Podpisany wniosek należy zeskanować i w formie pdf-a wysłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Jakie dokumenty należy złożyć razem z wnioskiem?
Jeżeli ktoś znajduje się w takiej sytuacji to może złożyć oświadczenie o wychowywaniu przez jednego rodzica bądź wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej (druki w systemie naboru). W przypadku równorzędnej liczby punktów te osoby będą zakwalifikowane w pierwszej kolejności.
W późniejszym etapie należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie).


4. Jaka jest wymagana minimalna liczba punktów?
Nie mamy określonych progów minimalnej liczby punktów, wszystko zależy od tego, ile punktów w procesie rekrutacji będą miały poszczególne osoby, które złożą dokumenty na dany kierunek. Przyjęte zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top