Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

kkz

 

Ósmoklasisto! REKRUTACJA  ROZPOCZĘTA – 17.05.2021 r. – 21.06.2021 r.

Wypełnij wniosek o przyjęcie do  Technikum Budowlano-Geodezyjnego

https://bialystok.e-omikron.pl

  • umieść wybrany zawód na pierwszym miejscu,
  • wniosek zarejestruj i potwierdź wybór,
  • wniosek wydrukuj, podpisz i przynieś do sekretariatu w 8.00 – 16.00, ul. Słonimska 47/1

lub prześlij skan na adres zsbg@zsbg.bialystok.pl


 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół

Od 31 maja 2021 r. następuje powrót wszystkich klas do nauki stacjonarnej, zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym rozkładem.

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Sutuła


 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top