Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
szkolenie

Turbiny wiatrowe z pionową osią obrotu - Innowacyjny zespół prądotwórczy wykorzystujący recykling energii strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka w przestrzeni zurbanizowanej był tematem szkolenia uczniów technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz techników inżynierii sanitarnej w ZSBG. Uczniowie mieli możliwość porozmawiania z pasjonatem oze, wynalazcą - szefem zespołu budowy prototypu, który opracował i częściowo opatentował URBAN WIND POWER STATION, panem Jerzym Czaplejewiczem. 

Czytaj więcej...

boschNasza Szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu edukacyjnego „BOSCH Termotechnika Szkoli” – edycja IX.

Jest to jeden z flagowych programów CSRowych Bosch w Polsce. Zyskał on ogromną popularność wśród nauczycieli i młodzieży z całej Polski. Junkers-Bosch prowadzi program edukacyjny we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi na kierunkach: technik inżynierii sanitarnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i na kierunkach pokrewnych. Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń grzewczych. Uczestnicy zyskują przydatną na rynku pracy wiedzę ekspercką oraz biznesową. Program ma także na celu promocję zawodu instalatora urządzeń grzewczych.

Czytaj więcej...
Wizyta studyjna

Wykonywanie próbek z geopolimeru - takie zadanie czekało dzisiaj uczniów kl. IIa. W tym niecodziennym przedsięwzięciu towarzyszyli naszej młodzieży studenci Politechniki Białostockiej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku  z Koła Naukowego CON-CKECIK i Koła KONSTRUKTOR wraz z Panią dr inż. Katarzyna Kalinowską-Wichrowską i Panią dr inż. Natalią Stankiewicz. Początek badań laboratoryjnych w ZSB-G zainicjowała Pani Karolina Klepadło. Czekamy na ciąg dalszy ...

Czytaj więcej...

Niecodzienna lekcja oraz niestandardowe miejsce jej realizacji przygotowali przedstawiciele firmy Pruszyński Sp. z o.o. Uczestnicząca w tym przedsięwzięciu młodzież pozyskała  aktualną wiedzę o pokryciach dachowych i elewacyjnych.

Wartością dodaną spotkania była przedstawiona historia powstania firmy Pruszyński Sp. z o.o., firmy z polskim kapitałem, wokół której zbudowana została Grupa Kapitałowa Pruszyński.

Czytaj więcej...

Unibep SA jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą, posiada największą w Polsce fabrykę domów modułowych, które sprzedaje głównie do krajów skandynawskich, działa w drogownictwie - buduje drogi głównie na terenie woj. podlaskiego.

O szerokim spektrum działalności przedsiębiorstwa, zrealizowanych inwestycjach dowiedzieli się uczestnicy spotkania z przedstawicielami firmy, które odbyło się 21.04.2022r. w CKZ.

Czytaj więcej...
szkolenie na PB

"Technologie OZE w gospodarstwach domowych" były tematem szkolenia uczniów kl. 2F na Politechnice Białostockiej w ramach projektu BOF 1 marca 2022r.

Justyna Demianko

Czytaj więcej...

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej zaprosił naszych uczniów na zajęcia realizowane w ramach projektu „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami” współfinansowanego przez UE ze środków EFS. Podczas ciekawych wykładów uczestnicy zajęć zapoznali się z wpływem nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii na środowisko i klimat oraz z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Dowiedzieli się o efektywności ekonomicznej odnawialnych źródeł energii  oraz możliwościach zastosowania ich w gospodarstwie domowym. Poruszony był też temat prawidłowego użytkowania energii elektrycznej oraz cieplnej w obiektach mieszkalnych.

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top