Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

    Co to jest podłoga? Odpowiedź na to pytanie wydaje się banalna. Drążąc temat, należy zapytać: z ilu warstw składa się prawidłowo wykonana podłoga i jaka jest ich konfiguracja? To wiedzą tylko wtajemniczeni.
    Każdy użytkownik podłogi wymaga od wykonawcy, aby była ona silnie wytrzymała, trwała i estetycznie wykończona.
    Jak uzyskać te cechy młodzież kształcąca się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie dowiedziała się na szkoleniu technicznym w dniu 20 lutego 2019r., które przeprowadzili przedstawiciele firmy „BAUMIT”.

Czytaj więcej...

    O rodzajach płyt gipsowo-kartonowych i zasadach montażu lekkich ścinek działowych wiemy prawie wszystko! Tak stwierdziła młodzież po szkoleniu technicznym , które przeprowadził p. Paweł Wójcik- doradca techniczny firmy „Siniat” Sp. z o.o. w dniu 06 lutego 2019r. W spotkaniu brała udział młodzież kształcąca się w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie.

    W części teoretycznej poruszona została tematyka dotycząca:
• technologii produkcji płyt gipsowo-kartonowych,
• asortymentu płyt, tj. zwykłych budowlanych, wodoodpornych, o podwyższonej odporności na działanie ognia i dźwiękochłonnych.

Czytaj więcej...

    Często podczas pracy narażeni jesteśmy na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych. Czynniki te działają na nasz słuch, wzrok, drogi oddechowe i inne części organizmu. Aby zminimalizować skutki ich działania pracownicy zgodnie z Kodeksem Pracy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej

    W trosce o bezpieczeństwo pracy naszych uczniów w dniu 30.11.2018r. odbyło się szkolenie techniczne, które przeprowadził p. Jarosław Chojnacki, reprezentant firmy PROFIX, która jest właścicielem marki LAHTI PRO.

Czytaj więcej...

STOSUJĄC GIPSY I GŁADZIE FIRMY FRANSPOL- PÓJDZIE GŁADKO


    Bez ścian i sufitów nie ma wnętrza, to one decydują o końcowym efekcie, nadając ostateczny kształt pomieszczeniu.
    Dbanie o ich perfekcyjne wykończenie wymaga wiedzy na temat doboru zarówno materiałów, jak i sposobów ich aplikacji.
    Jak uzyskać idealnie równe i gładkie podłoże przed wykonaniem technik dekoracyjnych? O tym uczestnicy szkolenia uzyskali duża dawkę wiedzy w dniu 5.10.2018r.

Czytaj więcej...
26 września klasa 2z - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z panią Justyną Demianko była na szkoleniu w Nibe-Biawar w Białymstoku. Szkolenie miało na celu zapoznanie z doborem i obsługą pomp ciepła, jak też kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów na pelet. 
Dziękujemy na porcję wiedzy otrzymaną podczas szkolenia. Liczymy na dalszą owocną współpracę w szkoleniu przyszłych fachowców.
Czytaj więcej...

02.10.2018 Grupa ratownicza MEDIVAL ze Stowarzyszenia Ratowniczo-Poszukiwawczego MEDIVAL z Białegostoku przeprowadziła szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

W szkoleniach udział wzięli uczniowie klasy  1c, 1z i 1a, dzielnie trenując metody ratunkowe na fantomie. Symulowane sytuacje dotyczyły najczęstszych typów wypadków mających miejsce na placu budowy. Zdobyte umiejętności mogą się przydać w przyszłej pracy zawodowej.

Czytaj więcej...

    Konieczność wykończenia mieszkania, czy remontu zmusza wykonawcę do korzystania z odpowiednich narzędzi, zarówno w fazie przygotowania podłoża, jak i nanoszenia powłoki malarskiej.

    Analizując potrzeby klientów, firma BLUE DOLPHIN TAPES zadbała o edukację młodych adeptów sztuki budowlanej, wkraczających niebawem na rynek pracy.
    W dniu 21.09.18r przedstawiciele w/w firmy panowie: Michał Fołtyn oraz Marcin Matałowski odwiedzili naszą szkołę, przywożąc ze sobą mobilną ekspozycję, bogato wyposażoną w narzędzia i sprzęt malarski, w celu przeprowadzenia szkolenia technicznego.

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Scroll to top