Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

STO - MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ELEWACJI

    Szkolenia zawodowe to świetna okazja do poznania nowych rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych, co potwierdziła młodzież kształcąca się w zawodzie technik budownictwa, obecna na nietypowej lekcji "na zamówienie" z doradcami technicznymi firmy STO Sp. z.o.o.
    We współczesnym budownictwie coraz większy nacisk kładzie się na zapewnienie mieszkańcom i użytkownikom odpowiedniego komfortu akustycznego i izolacyjności termicznej. Pani Anna Skowrońska oraz Pan Marek Pietura wprowadzili młodzież w te zagadnienia, prezentując szereg systemów oferowanych na rynku budowlanym przez firmę STO.

Czytaj więcej...

ROZWIĄZANIA BUDUJĄCE KOMFORT AKUSTYCZNY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instalatorów, a także użytkowników końcowych systemów kanalizacyjnych, firma MAGNAPLAST Sp. z o.o. wprowadza na rynek jedyny w swoim rodzaju, kompletny, niskoszumowy system rur i kształtek do kanalizacji wewnętrznej.
Zagadnienia niskoszumowości w systemach kanalizacji wewnętrznej były wiodącym tematem szkolenia, które przeprowadził Pan Andrzej Kuśmirek – doradca techniczny firmy MAGNAPLAST – w dniu 28.02.2018r.

Czytaj więcej...

Firma „Geberit” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprosiła uczniów ZSB-G na szkolenie z systemów i urządzeń obecnie stosowanych w instalacjach sanitarnych. Mieliśmy możliwość poznania tajników spływu wód w instalacji kanalizacyjnej w budynkach na najwyższej ściance pokazowej w Polsce.

Czytaj więcej...

Dnia 27 lutego 2018 w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych odbyła się „Akademia Młodego Instalatora”  przeprowadzona przez pana Arkadiusza Świeraka z firmy „Kospel ”.  W szkoleniu uczestniczyły klasy II i III technik urządzeń sanitarnych oraz II i III technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 Akademia mała na celu zapewnienie uczniom szkół technicznych, kształcącym się na kierunkach związanych z instalacjami sanitarnymi i grzewczymi, praktycznego kontaktu z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu techniki grzewczej.

Czytaj więcej...

I NARZĘDZIACH TEŻ!

    Elektronarzędzia są niezbędne przy budowie lub remoncie, zarówno amatorowi, jak i profesjonaliście. Ich rodzaje, parametry oraz bezpieczne zasady obsługi stanowiły tematykę szkolenia praktycznego, które odbyło się dnia 11 grudnia 2017r. Przeprowadzili je specjaliści z firmy GRUPA TOPEX – p. Iwona Pawłowska, p. Witold Penczek oraz p. Karol Bieńczyk. Czynny udział w spotkaniu brała młodzież kształcąca się w zawodach technik urządzeń i systemów energii odnawialnej oraz monter instalacji sanitarnych.

Czytaj więcej...

Każda działalność człowieka wiąże się z pewnym ryzykiem, którego nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć.W wielu jednak przypadkach można mu przeciwdziałać. Dzieje się tak zwłaszcza przy pracach na wysokości.

Prawdą jest to, że przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniacych przed upadkiem. Trzeba zdawać sobie sprawę, że taki rodzaj pracy może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia i życia, a więc niezbędne jest dokonanie wyboru najbardziej odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego.

Czytaj więcej...

Pojęcie odzieży ochronnej i roboczej kryje w sobie szeroki asortyment, a jej noszenie jest konieczne z wielu powodów. Oto one:

- minimalizacja sytuacji, w których dochodzi do skaleczeń i otarć,
- ochrona przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania pracy,
- zachowanie zasad higieny pracy.

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Dyrektor Zespołu Szkół Budowano-Geodezyjnych informuje, że inspektorem ochrony danych od dnia 25 maja 2018 r. jest Pani Aleksandra Kulikowska, tel. 735 122 233

Scroll to top