Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

W terminie 22.09 – 24.09.2023 roku w ramach projektu „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 (zadanie 7 „ecoKompetencje nauczycieli zawodu”) zostało zrealizowane szkolenie dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z zakresu funkcjonowania Małych Elektrowni Wodnych oraz montażu i eksploatacji klimatyzatora Split z funkcją grzania.

Organizatorem szkolenia była firma O.K. Ośrodek Kursów, miejsce realizacji  - Gdańsk, hotel Oliwski, ul. Piastowska 1 , 80 -332 Gdańsk, liczba godzin  – 18 godzin dydaktycznych.

Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dzień 1 - 22.09.2023

Szkolenie z zakresu funkcjonowania Małych Elektrowni Wodnych

Czas trwania szkolenia: minimum 6 godzin dydaktycznych.

Zakres szkolenia:

 • mała energetyka wodna - definicja,
 • turbiny w MEW – budowa i zasada działania,
 • prądnice elektryczne w MEW – rodzaje, układy regulacji, schematy,
 • parametry elektrowni wodnych,
 • opłacalność budowy MEW,
 • regulacje prawne od projektu do obiektu,
 • wady i zalety,
 • regulatory turbin wodnych.

Dzień 2. - 23.09.2023

Szkolenie z zakresu montażu i eksploatacji klimatyzatora Split z funkcją grzania.

Czas trwania:  8 godzin dydaktycznych.

Zakres szkolenia:

 • klimatyzator Split – budowa, zasada działania, funkcje,
 • czynniki robocze – ODP, GWP, dyrektywy unijne i przepisy prawne,
 • rodzaje klimatyzatorów (m.in. ścienne, kasetonowe, kanałowe)
 • parametry i zasady doboru klimatyzatorów,
 • klimatyzatory multisplit,
 • technologia montażu klimatyzatora Split,
 • pierwsze uruchomienie – przekazanie do eksploatacji,
 • regulacja instalacji,
 • czynności eksploatacyjne (m .in. przeglądy) i konserwacyjne.

Dzień 3. - 24.09.2023      

Szkolenie praktyczne – zajęcia w terenie, wizyta na minimum 3 obiektach kaskadowej MEW

Zakres tematyczny: zapoznanie z funkcjonowaniem kaskadowych małych elektrowni wodnych na rzece Raduni (Elektrownia Rutki, Elektrownia Straszyn, Elektrownia Bielkowo)

  Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

Celem realizacji szkolenia był rozwój potencjału edukacyjnego kadr szkół zawodowych oraz dostosowanie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki w obszarze gospodarowania energią i zasobami, w tym w szczególności:

 • wdrożenie programu doskonalenia kadr szkół zawodowych w obszarze gospodarowania energią i zasobami (rozwój potencjału edukacyjnego kadr szkół zawodowych),
 • dostosowanie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju technologii redukujących ślad węglowy,
 • zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi MEW oraz montażu i eksploatacji klimatyzatora Split z funkcją grzania,
 • zdobycie nowych doświadczeń zawodowych,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających ich wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego.

 

Nauczyciele uczestniczyli także w wizycie technicznej w firmie Małe Elektrownie Wodne s.c. w Kościerzynie, gdzie odbyło się szkolenie zawodowe dotyczące zasad budowy turbin wodnych i ich doboru, napędów i mechanizmów regulacji, czyszczenia krat wlotowych, monitoringu elektrowni wodnych oraz procesu technologicznego produkcji turbin wodnych.

Firma MEW s.c. funkcjonuje na rynku od 1974r., natomiast od 1988r. zajmuje się wszystkimi zagadnieniami związanymi z małymi elektrowniami wodnymi począwszy od projektu i budowy elektrowni, a skończywszy na wyposażaniu w turbozespoły i automatykę. Oferuje szeroki wybór turbin wodnych i generatorów. Systemy automatyzacji oparte są na sterownikach mikroprocesorowych stworzonych specjalnie na potrzeby MEW,   możliwe jest także zdalne monitorowanie elektrowni poprzez sieć internetową.

Firma dysponuje własnym zapleczem warsztatowym z nowoczesnym parkiem maszynowym wyposażonym m.in. w cztery wieloosiowe obrabiarki cyfrowe i tokarnię karuzelową, gdzie produkuje turbiny wodne. Posiadane doświadczenie oraz potencjał kadrowy pozwalają  utrzymać firmie wysoką jakość wyrobów oraz zapewnić fachową obsługę w dziedzinie doradztwa z zakresu MEW.

Firma oferuje usługi w zakresie inwestycyjno-remontowym takie jak:

 • produkcja turbin wodnych
 • dostawa kompletnego hydrozespołu (turbina wodna, przekładnia, generator, układ sterowania)
 • montaż hydrozespołu i urządzeń pomocniczych
 • modernizacja, remonty i przeglądy elektrowni wodnych
 • wyważanie dynamiczne elementów wirujących hydrozespołu na warsztacie jak i na obiekcie
 • napędy i mechanizmy regulacji turbin
 • przekładnie pasowe najnowszych generacji
 • czyszczarki krat
 • szafy sterujące wraz z oprzyrządowaniem
 • układy zdalnego sterowania i monitoringu elektrowni
 • baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej
 • mikroprocesorowe sterowniki oraz regulatory poziomu wody
 • fachowe doradztwo dla obiektów posiadających pozwolenie wodnoprawne w zakresie zaprojektowania i doboru turbin wodnych
 • projekty techniczne z wykorzystaniem technologii trójwymiarowej

Podstawową działalnością spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, obecnie posiada pięć własnych elektrowni wonych położonych na rzeckach województwa pomorskiego i kujawsko – pomorskiego o młącznej mocy zainstalowanej 1,4 MW.We wszystkich elektrowniach pracuje 13 turbin, w tym 10 własnej produkcji. Elektrownie są pod stałym nadzorem wyspecjalizowango personelu.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z pracą elektrowni wodnej w siedzibie zakładu – Zamku Kiszewskim na rzece Wierzyca.

 • 01-IMG_1120
 • 02-IMG_1138
 • 03-IMG_1149
 • 04-IMG_1163
 • 05-IMG_1218
 • 06-20230922_101524
 • 07-20230922_102630
 • 08-20230922_102706
 • 09-IMG_1114
 • 10-IMG_1136
 • 11-IMG_1231
 • 12-20230922_101635
 • 13-IMG_1116
 • 14-IMG_1154
 • 15-IMG_1169
 • 16-IMG_1180

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top