Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Sylwia Karczewska

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY- Jakub Kulesza   kl. II Z

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - Weronika Augustynowicz kl. III G

SEKRETARZ - Eryk Suchocki kl. III A

 

Małgorzata Rafałowicz kl. IV H

Karolina Anna Zamojska kl. IV H

Daria Rożenko kl. IV H

Bartosz Piłasiewicz kl. IV Z

Daria Soroka kl. II G

Patrycja Ławniczuk kl. I Z

Jakub Głuchowski kl. I A

Cezary Sańko kl. IA

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top