Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

 ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY 

od 29 kwietnia 2019r.

 Klasy  Nauczyciel

1A
1B
1E
1C
1G
1H
1Z
2A
2B
2E
2C
2G
2Z
3A
3B
3E
3C
3G
3H
3Z

Małgorzata Sutuła (MS)
Stanisława Krawczuk (SK) 
Robert Chyży (RC)

Urszula Malczyńska (UM) 
Beata Bolek (BB)

Wioletta Fedorowicz (WF)
Sylwia Karczewska (KA) 
Dorota Puciłowska (DP) 
Elżbieta Zajkowska (EZ)

Rafał Chojnowski (CO)
Paulina Kucznier (KC) 
Artur Maciorowski (MA)
Katarzyna Matwiejuk (MT) 
Małgorzata Rząca (RZ)
Urszula Zdanowicz (UZ)   
Dorota Żamojda (DŻ) 
Dorota Cyrulik (DC)
Magdalena Otto (MO)
Marta Żolądkowska (MŻ)
Robert Peciak(RP)
Marek Żmujdzin (ŻM)
Bogdan Rudziński (BR)
Elżbieta Cybulińska (EC)
Renata Kowalko (RK)
Krystyna Sadowska (SD)

Paweł Klim (PK)
Jolanta Trofimiuk (TF)
Joanna Chrapowicka (JC)
Marek Gładzki (MG)
Agnieszka Karpiesiuk (AK)
Anna Malesińska (AM)
Ewa Sieśkiewicz (ES)
Marzena Sikorska (SI)
 

Piotr Grzybko (PG)
Zbigniew Kulikowski (ZK)
Jarosław Nowiczkow (JN)
Katarzyna Półtorak (KP)
Jan Troc (JT)
ks. Adam Szczesiul (SC) 
Małgorzata Święcka (MŚ)
Barbara Toczydłowska (BA)
Igor Balejko (IB)
Barbara Białobrzeska (BI)
Lucyna Brajer (LB)
Bartłomiej Klimowicz (BK)
Paweł Misiukiewicz (PM)
Monika Piotrowska (MP)
Małgorzata Radziszewska (MR)
Anna Rudzińska (AR)
Maciej Stefanowicz (ST)
Agnieszka Sujeta (SA)
Justyna Demianko (JD)
Stanisław Kołtun (KO)
Ewa Korbut-Papciak (EK)
Łukasz Kozłowski (ŁK)
Kamil Radzajewski (RA)
Tomasz Rolak (RO)
Tadeusz Rutkowski (TR) 
Katarzyna Sztabińska (KS)
Grzegorz Pawełko (GP)
Danuta Jurkowska (DJ)
Elżbieta Rynkowska (ER)
Sylwia Tomkiel (TO)
Małgorzata Wilczewska (MW)

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top