Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Zajęcia pozalekcyjne w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

  

LP.

Nazwa/ przedmiot

Nauczyciel prowadzący

Termin

Klasy

Miejsce

1.

Język niemiecki – fakultety dla maturzystów

Dorota Cyrulik

Środa 12.40 – 13.25

IV

sala 111

2.

Język  rosyjski – fakultety dla maturzystów

Katarzyna Fabisiak

Wtorek 16.30 – 17.15

IV

sala 112

3.

Zajęcia przygotowujące do OWiUB, kl. III TB

Agnieszka Sujeta

Poniedziałek 8.00 - 8.45

III a/4

sala 106

4.

Zajęcia przygotowujące  do  egzaminu zawodowego  BUD.13

Katarzyna Sztabińska

Wtorek 8.00 – 8.45

III c/5, III c/4

sala 117

5.

Zajęcia przygotowujące  do  egzaminu zawodowego BD.21

Monika Piotrowska

Poniedziałek 15.15 – 16.00

IV b

sala 117

6.*

Piłka siatkowa chłopców (24 godz)

Jarosław Nowiczkow

Poniedziałek 15.30 – 17.00

I - IV

sala gimnastyczna

7.*

Fitness (24 godz)

Sandra Grużewska

Wtorek 16.10 – 17.10 czwartek 15.20 – 16.20

I - IV

siłowania / sala lustrzana

8.*

Szachy (12 godz)

Kamil Radzajewski

Czwartek 14.30  16.00

I - IV

sala 101E

9. *

Ecoturystyka (12 godz)

Robert Chyży

Dostosowane  do  kalendarza imprez  turystycznych

I - III

Świetlica / zajęcia  w  terenie

10. *

Język hiszpański (10 godz)

Małgorzata Wilczewska

Czwartek 8.00 – 8.45

Środa 15.15 – 16.45

IV – wyjeżdżający na Erasmus +

sala 102

11. *

Język polski – zajęcia  wyrównawcze (14 godz)

Dorota Puciłowska

Poniedziałek  15.20 – 16.05

I

sala 4

*Zajęcia finansowane z budżetu miasta (X – XII 2021)

 

Zajęcia wspomagające dla uczniów:

L.p.

Przedmiot

Nauczyciel prowadzący

Termin

(13 IX – 22 XII 2021 r.)

Klasa

Miejsce

1.

j. polski

Beata Bolek

Środa 15.20 – 16.55

Kl. II e

s.210

2.

Dorota Puciłowska

Czwartek 15.20 – 16.50

Kl. IV c

s.4

3.

Elżbieta Zajkowska

Wtorek 15.20 - 16.50

Kl. II f

s.19

4.

Czwartek 15.20 – 16.05

Kl. IV h

s.19

5.

matematyka

Agnieszka Karpiesiuk

Czwartek 14.30 – 15.15

Kl. I a

s.111

6.

Anna Malesińska

Poniedziałek

14.30 – 15.15

Kl. I b

s.4

7.

Marzena Sikorska

Wtorek 14.25 – 15.10

Kl. I e, z

s.105

8.

Joanna Chrapowicka

Czwartek 16.10 – 16.55

Kl. II f

s.9

9.

Joanna Wasilewska

Wtorek 15.20 – 16.05

Kl. II g

s.9

10.

Katarzyna Sztabińska

Wtorek 13.30 – 14.15

Kl. I c

s.01

11.

fizyka

Renata Kowalko

Czwartek 16.05 – 16.50

Kl. III c/4

s.21

12.

Paweł Klim

Piątek 15.20 – 16.05

Kl. III a/4

s.103

13.

j. angielski

Katarzyna Matwiejuk

Środa 14.30 – 15.15

Kl. I f

s.209

14.

Czwartek 14.30 – 15.15

Kl. IV g

s.209

15.

Dorota Żamojda

Wtorek 16.10 – 16.55

Kl. IV c

s.204

16.

Środa 14.30 – 15.15

Kl. IV h

s.204

17.

Czwartek 15.20 – 16.05

Kl. IV z

s.204

18.

j. niemiecki

Magdalena Otto

Poniedziałek
16.10 – 17.40

Kl. I g

s.1

19.

j. rosyjski

Katarzyna Fabisiak

Wtorek 16.45 – 17.30

Kl. I a, c

s.112

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020:

  1. Wyrównujące wiedzę z matematyki „Dwa plus dwa”,
  2. Rozwijające laboratoryjne „Eksperyment z fizyką”, 

„Dwa plus dwa” – zajęcia wyrównujące z matematyki

Klasa

Nauczyciel prowadzący

Termin

IV A
IV Z

Ewa Sieśkiewicz  

czwartek 7.20 – 8.50

IV B

Marzena Sikorska

piątek 8.00 – 9.30

IV C

Joanna Chrapowicka-Świstak

wtorek 15.20 – 16.50

IV E

Joanna Wasilewska

wtorek  13.35 – 15.05

IV G
IV H

Agnieszka Karpiesiuk

poniedziałek 9.50 – 10.35

środa 8.00 – 8.45

IV Z

Ewa Sieśkiewicz  

środa 7.20 – 8.50

„Eksperyment z fizyką” – zajęcia laboratoryjne

Klasa

Nauczyciel prowadzący

Termin

IV G
IV B
IV Z

Renata Kowalko

 poniedziałek 16.10 – 17.40

IV C

Paweł Klim

 poniedziałek 15.20 - 16.05
 czwartek 8.55 - 9.40

IV A
IV H

Paweł Klim

 sobota 8.45 - 11.15
  1. Przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,
  2. Przygotowujące do Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,
  3. Przygotowujące do konkursów wiedzy o energetyce odnawialnej,
  4. Przygotowujące do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top