Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Zajęcia pozalekcyjne w I półroczu roku szkolnego 2020/2021

Lp.

imię i nazwisko

forma (rodzaj) zajęć

termin (dzień, godz.)

1

Beata Bolek

Zajęcia dla maturzystów z  języka polskiego – IV c

Środa 14.30 – 15.15;

15.00 – 16.05

2

Wioletta Fedorowicz

Zajęcia dla maturzystów z  języka polskiego – IV a, z

Wtorek 15.20 – 16.05

3

Dorota Cyrulik

Zajęcia wyrównawcze 
z  j. niemieckiego dla klas I i II

Poniedziałek 8.00 – 8.45

4

Elżbieta Cybulińska

Konsultacje z  chemii

Środa 8.00 m- 8.45

5

Justyna Demianko

Zajęcia do  egzaminów zawodowych

Wtorek 14.30 – 15.15

6

Agnieszka Dębowska

Zajęcia projektowania  sieci
i  instalacji sanitarnych

Wtorek 15.20 – 16.05

7

Piotr Grzybko

Sekcja piłki nożnej - FUTSAL

Czwartek 16.00 – 17.30

8

Magdalena Grzybowska

Edukacja klimatyczna - przygotowanie do olimpiady ekologicznej

 

9

Katarzyna Fabisiak

Zajęcia  przygotowujące  do  konkursu  z języka rosyjskiego

Środa 8.55 – 9.30. sala 112

10

Sylwia Karczewska

Zajęcia dla maturzystów z  języka polskiego – IV e,

IV b

Wtorek 8.00 – 8.45

Piątek 13.35 – 14.20

11

Ewa Korbut-Papciak

Zajęcia przygotowujące  do OKWOEO

Wtorek 15.20 – 16.05

12

Zbigniew Kulikowski

Sekcja piłki ręcznej

Poniedziałek 15.40 – 16.40

13

Artur Maciorowski

Koło fotograficzne

 

14

Jarosław Nowiczkow

Sekcja piłki siatkowej

Środa 16.00 – 17.30

15

Magdalena Otto

Zajęcia  w ramach innowacji pedagogicznej z kl. I a

 

16

Grzegorz Pawełko

Zajęcia  przygotowujące do egzaminu BD.31

Poniedziałek 17.00 – 17.45

17

Robert Peciak

Koło sportów obronnych

Środa 15.15 – 16.15

18

Robert Peciak

Szkolna Grupa Odtwórstwa Historycznego

Wtorek 15.15 – 16.15

19

Monika Piotrowska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

Poniedziałek 9.10 – 9.50

20

Katarzyna Półtorak

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt

wtorek, środa 15.20 – 16.20

21

Bogdan Rudziński

Sekcja piłki koszykowej

Wtorek 16.10 – 17.05

22

Marta Słomińska

Zajęcia  fakultatywne  dla  chętnych  uczniów w
kl. I i II-ich

Poniedziałek 14.30 – 15.15

23

Ewa Sieśkiewicz

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I

środa, czwartek 8.00 – 8.45

24

Agnieszka Sujeta

Zajęcia przygotowujące do OWiUB

Środa, czwartek 8.00 – 8.45

25

Barbara Toczydłowska

Wolontariat

 

26

Joanna Wasilewska

Zajęcia  wyrównawcze z  matematyki dl a uczniów  kl. II

Środa 8.00 – 8.55

27

Dorota Woińska - Żmujdzin

Zajęcia plastyczne w  bibliotece

Co 2 środa 12.30 – 13.30

28

Urszula Zdanowicz

Zajęcia dla maturzystów
z  języka angielskiego PR

Wtorek 15.20 – 16.20

29

Elżbieta Zajkowska

Zajęcia dla maturzystów z języka polskiego - kl. IV g

Poniedziałek 8.55 – 9.40

30

Dorota Żamojda

Zajęcia dla maturzystów
z  języka angielskiego PR

Czwartek 15.20 – 16.20

31

Marek Żmujdzin

Zajęcia z  historii przygotowujące do konkursów, olimpiad i egzaminu maturalnego

Czwartek 15.15 – 16.00

  

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”

 1. wyrównuje wiedzę z matematyki „Dwa plus dwa”,
 2. rozwijające laboratoryjne „Eksperyment z fizyką”,
 3. przygotowujące do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,
 4. przygotowujące do Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,
 5. przygotowujące do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej,
 6. przygotowujące do Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 7. konwersacje z  j. hiszpańskiego
 8. konwersacje z j. rosyjskiego

 Szczegółowy harmonogram

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top