Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 Zdarzenia-czynności  Terminy
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 Rozpoczęcie roku szkolnego  03 IX 2018
 Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum  26 IV 2019
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  21 VI 2019
 Terminy klasyfikacji śródrocznej  14 - 18 I 2019
 Terminy klasyfikacji rocznej  14-21 VI 2019
 Terminy ferii zimowych  21 I - 03 II 2019
 Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 XII 2018
 Wiosenna przerwa świąteczna 18 IV - 23 IV 2019
 Rekolekcje  III/IV 2019
 Egzamin maturalny wg szczegółowego harmonogramu   
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 Ćwiczenia i praktyki zawodowe
 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie rodziców uczniów klas I i IV (zebranie ogólne)  18 IX 2018
Zebranie rodziców uczniów klas II i III  24 IX 2018
Wywiadówka ogólnoszkolna  27 XI 2018
Śródroczne zebrania z rodzicami  17 - 18 I 2019
Zebrania rodziców uczniów klas IV (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  16 IV 2019
Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  03 - 07 VI 2019
 Posiedzenie Rady Rodziców  03 X 2018
 POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
 Plenarne posiedzenie R.P. rozpoczynające rok szkolny 2018/2019  31 VIII 2018
 Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie R.P.  15 I 2019
Podsumowujące śródroczne posiedzenie R.P.  18 I 2019
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P. klas maturalnych  17 IV 2019
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P.  14 VI 2019
 Podsumowujące roczne posiedzenie R.P.  19/21 VI 2019
 Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich  wg planu pracy zespołów
 APELE OGÓLNOSZKOLNE
 Apel z okazji Święta Niepodległości  9 XI 2018
Jasełka Bożonarodzeniowe  21 XII 2018
 Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej  17 I 2019
 Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja  30 IV 2019
 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE
 Ślubowanie uczniów klas I  18 IX 2018
 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej  11 X 2018
 Uroczyste obchody Święta Szkoły  14 XII 2018
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły  26 IV 2019
 Etap okręgowy  XXXII OWiUB  03 III 2019
 Studniówka  I 2019
   
 
 KIERMASZ KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW  6 - 7 IX 2018
 DNI OTWARTE, FORUM SZKÓŁ, TARGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH
 PREORIENTACJA
 II - IV 2019
 OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI  VIII 2018, I 2019

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 10 I 2019 (cz. pisemna egz. zaw.)

6, 7, 8 V 2019 (matura)

02 XI 2018
07 I 2019
02 V 2019 
18 VI 2019

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top