Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 Zdarzenia-czynności  Terminy
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 Rozpoczęcie roku szkolnego  02 IX 2019
 Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum  24 IV 2020
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  26 VI 2020
 Terminy klasyfikacji śródrocznej  13 - 17 I 2020
 Terminy klasyfikacji rocznej  22-26 VI 2020
 Terminy ferii zimowych  20 I - 02 II 2020
 Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 XII 2019
 Wiosenna przerwa świąteczna  9 IV - 14 IV 2020
 Rekolekcje  III/IV 2020
 Egzamin maturalny wg szczegółowego harmonogramu   
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 Ćwiczenia i praktyki zawodowe
 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie rodziców uczniów klas I i IV (zebranie ogólne), wybory do Rady Rodziców  19 IX 2019
Zebranie rodziców uczniów klas II i III, wybory do Rady Rodziców  23 IX 2019
Wywiadówka ogólnoszkolna  26 XI 2019
Śródroczne zebrania z rodzicami  16 - 17 I 2020
Zebrania rodziców uczniów klas IV (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  17 IV 2020
Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  8 - 9 VI 2020
 Posiedzenie Rady Rodziców  27 IX 2019
 ZEBRANIA PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
 Rozpoczynające rok szkolny 2019/2020  30 VIII 2019
 Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie R.P.  14 I 2020
Podsumowujące śródroczne posiedzenie R.P.  17 I 2020
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P. klas maturalnych  17 IV 2020
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P.  22 VI 2020
 Podsumowujące roczne posiedzenie R.P.  25 VI 2020
 Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich  wg planu pracy zespołów
 APELE OGÓLNOSZKOLNE
 Apel z okazji Święta Niepodległości  8 XI 2019
Jasełka Bożonarodzeniowe  20 XII 2019
 Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej  16 I 2020
 Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja  30 IV 2020
 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE
 Ślubowanie uczniów klas I  19 IX 2019
 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej  11 X 2019
 Uroczyste obchody Święta Szkoły  6 XII 2019
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły  24 IV 2020
 Etap okręgowy  XXXIII OWiUB  7 III 2020
 Studniówka  I 2020
   
 
 KIERMASZ KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW  6 - 7 IX 2019
 DNI OTWARTE, FORUM SZKÓŁ, TARGI SZKÓŁ ZAWODOWYCH
 PREORIENTACJA
 II - IV 2020
 OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI  VIII 2019, I 2020

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 2-3 I 2020
 7 I 2020 (Boże Narodzenie wyznania prawosławnego)
20 IV 2020 (Wielkanoc wyznania prawosławnego)
4, 5, 6 V 2020 (matura)
12 VI 2020 (piątek po Bożym Ciele)

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top