Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 Zdarzenia-czynności  Terminy
 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
 Rozpoczęcie roku szkolnego  01 IX 2020
 Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum  30 IV 2021
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  25 VI 2021
 Terminy klasyfikacji śródrocznej   29 I 2021
 Terminy klasyfikacji rocznej  21-25 VI 2021
 Terminy ferii zimowych  4 I - 17 I 2021
 Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 XII 2020
 Wiosenna przerwa świąteczna  1 IV - 6 IV 2021
 Rekolekcje  III/IV 2021
 Egzamin maturalny wg szczegółowego harmonogramu   
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 Ćwiczenia i praktyki zawodowe
 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie rodziców uczniów klas I (zebranie ogólne), wybory do Rady Rodziców  17 IX 2020
Zebranie rodziców uczniów klas IV (zebranie ogólne), wybory do Rady Rodziców 18 IX 2020
Zebranie rodziców uczniów klas III, wybory do Rady Rodziców  22 IX 2020
Zebranie rodziców uczniów klas II, wybory do Rady Rodziców  23 IX 2020
Wywiadówka ogólnoszkolna  26 XI 2020
Śródroczne zebrania z rodzicami - konsultacje on-line  1-5 II 2021
Zebrania rodziców uczniów klas IV (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  20 IV 2021
Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)  8 - 10 VI 2021
 Posiedzenie Rady Rodziców  28 IX 2020
 ZEBRANIA PLENARNE RADY PEDAGOGICZNEJ
 Rozpoczynające rok szkolny 2019/2020  31 VIII 2020
 Klasyfikacyjne śródroczne posiedzenie R.P.  29 I 2021
Podsumowujące śródroczne posiedzenie R.P.  2 II 2021
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P. klas maturalnych  26 IV 2021
 Klasyfikacyjne roczne posiedzenie R.P.  21 VI 2021
 Podsumowujące roczne posiedzenie R.P.  24 VI 2021
 Spotkania statutowych zespołów nauczycielskich  wg planu pracy zespołów
 APELE OGÓLNOSZKOLNE
 Apel z okazji Święta Niepodległości  -
Jasełka Bożonarodzeniowe  -
 Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej  -
 Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja  30 IV 2021
 UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE
 Ślubowanie uczniów klas I  17 IX 2020
 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej  13 X 2020
 Uroczyste obchody Święta Szkoły  15 XII 2020
Wręczenie świadectw ukończenia szkoły  30 IV 2021
 Etap okręgowy  XXXIV OWiUB  6 III 2021
 Studniówka  -
   
 
 KIERMASZ KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW  10 - 11 IX 2020
 DNI OTWARTE
 PREORIENTACJA

 III 2021
II - IV 2021

 OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI  VIII 2020, I 2021

 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 
4 - 7 V 2021 (matura)
4 VI 2021 (piątek po Bożym Ciele)

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top