Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Harmonogram praktyk zawodowych i ćwiczeń geodezyjnych w r. szk. 2018/2019

Zawód  Klasa  Praktyka zawodowa zgodnie z podstawą programową  Staż zawodowy dodatkowy (projekt) Ćwiczenia geodezyjne 
 Technik budownictwa III a,b,e   3.09 - 28.09.2018 -  -
 Technik geodeta

 III g,h

III c(g)

 3.09 - 14.09.2018 -  -
 Technik geodeta  II g,
III g,h, c(g)
 - -  8.04 - 17.05.2019
 Technik inżynierii sanitarnej  II c(s)   8.04 - 17.05.2019 -  -
Technik urządzeń sanitarnych III c(s) - 8.04 - 17.05.2019  -
 Technik budowy dróg  II c(d)  8.04 - 17.05.2019 -  -
 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  III z  3.09 - 28.09.2018  -  -

*kl.IIIc(s) w okresie 03.09-14.09.2018r. realizuje kształcenie zawodowe

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top