Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Harmonogram praktyk zawodowych i ćwiczeń geodezyjnych w r. szk. 2019/2020

Zawód  Klasa  Praktyka zawodowa zgodnie z podstawą programową  Ćwiczenia geodezyjne 
 Technik budownictwa III a,b,e   23.09 - 18.10.2019  -
 Technik geodeta

 III g

 23.09 - 18.10.2019  -
 Technik geodeta  II g, h
III g
 -  15.04 - 15.05.2020
 Technik budowy dróg

 II c(d)
III c(d)

15.04 - 15.05.2020  -
 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  III z  23.09 - 18.10.2019  -

*kl.IIIc(s) i kl. IIc(s) w okresie 15.04-15.05.2020 r. realizują kształcenie zawodowe

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top