Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Harmonogram praktyk zawodowych i ćwiczeń geodezyjnych w r. szk. 2020/2021

Zawód  Klasa  Praktyka zawodowa zgodnie z podstawą programową  Ćwiczenia geodezyjne 
 Technik budownictwa III a,b   7.09 - 2.10.2020  -
II a/4 19.04 - 13.05.2021 -
 Technik robót wykończeniowych w budownictwie III e 7.09 - 2.10.2020  
II e/4 19.04 - 13.05.2021 -
 Technik geodeta III g, h 7.09 - 2.10.2020 19.04 - 13.05.2021
II g/4 19.04 - 13.05.2021 -
 Technik budowy dróg III c (d) 19.04 - 13.05.2021 -
II c/4 (d) 19.04 - 13.05.2021 -
Technik inżynierii sanitarnej  III c (s) 19.04 - 13.05.2021  -
II c/4 (s) 19.04 - 13.05.2021 -
 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej III z 7.09 - 2.10.2020 -
IIz/4 19.04 - 13.05.2021 -

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top