Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Stefan Władysław Bryła , inżynier budowlany, pionier spawalnistwa. (17 VIII 1886 Kraków - 3 XII 1943 Warszawa). Po ukończeniu wydz. inżynierii Szkoły Politechnicznej we Lwowie (1908) pracował nukowo, następnie został wysłany przezkrakowską Akademię Umiejętności za granicę na dalsze studia.Kształcił się teoretycznie i praktycznie w Niemczech ,Francji, Angli i Stanach Zjednoczonych, gdzie m. in. brał udział w budowie 250-metrowego wieżowca nowojorskiego - Woolworh Building. Dużo podróżował, m. in. po Ameryce i Dalekim Wschodzie, pisząc reportaże z odwiedzanych krajów. Uczestniczył w  pracach społeczno-organizacyjnych polskich techników w Rosji. W 1918 powrócił do kraju. Od 1921 wykładał zasady budowy mostów na Politechnice Lwowskiej. Zajmował się tez praktyką inżynierską, projektując i dokonując montażu wielu  skomplikowanych konstrukcji stalowych.  W1928 opracował dla Ministerstwa Robót Publicznych pierwsze w świecie przepisy dotyczące spawania konstrukcji stalowych, które stały się następnie wzorem dla analogicznych przepisów w innych krajach. W ten sposób stał się czołowym w skali światowej pionierem stosowania spawalnictwa w budownictwie (pozwalającego na poważne oszczędności stali ), do czego odnoszono się podówczas z rezerwą, głownie przez to, że nie istniały jeszcze możliwości wykonania kontroli jakości spoin.

Most na rzece Słudwi pod Łowiczem

 

  St. Bryła zbudował na rzece Słudwi pod Łowiczem pierwszy spawany most (1928), była to w Polsce pierwsza konstrukcja spawana elektrycznie.  Te osiągnięcia przyniosły rozgłos nie tylko w skali krajowej.  W 1929 powołano go na członka stałej Komisji Mostów i Konstrukcji Inżynierskich. Spośród innych dzieł inżynierskich najważniejszym był przedwojenny warszawski “drapacz chmur” – wieżowiec “ Prudential” na pl. Powstańców (obecnie: Hotel “Warszawa” na pl. Powstańców Warszawy), ukończony w 1932. W 1932 powołano St. Bryłę na członka polskiej Akademii Nauk Technicznych. W 1934 przenosi się na Politechnikę Warszawską, gdzie wykładał budownictwo na wydziale architektury.

 

 

Legitymacja profesora Politechniki Warszawskiej

 

    Opublikował ponad 150 prac naukowych; był naczelnym redaktorem “Podręcznika Inżynierskiego. W okresie okupacji niemieckiej aktywnie uczestniczył w organizacji tajnego nauczania politechnicznego. 16 XI 1943 został aresztowany wraz z całą rodziną , a następnie rozstrzelany.

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top