W dn. 5-12 września 2022r. przeprowadzona została rekrutacja do zagranicznych praktyk zawodowych w ramach mobilności oznaczonej numerem 2022-1-PL01-KA121-VET-000058186, która jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji, sektor: kształcenia i szkolenia zawodowe, Akcja Kluczowa 1 programu Erasmus +.

Wyniki rekrutacji do uczestnictwa w zagranicznych praktykach zawodowych w roku szkolnym 2022/2023