Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

17 zespołów z województwa podlaskiego zostało zakwalifikowanych do I etapu konkursu „NAUKOLATEK — Nastoletni Naukowiec”. Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej złożonych wniosków. Na podstawie przekazanych ocen Organizator konkursu przygotował listę rankingową. Na liście zakwalifikowanych do I etapu Konkursu „Naukolatek – Nastoletni Naukowiec” znalazł się zespół ZSB-G:

Lp.

Tytuł projektu

Nazwa szkoły

 

Badanie wpływu geometrycznego kształtu osnowy geodezyjnej założonej na terenie ZSBG w Białymstoku na jej dokładność

Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku

Zespół Szkoły:

Opiekun – Pan Grzegorz Pawełko

Uczestnicy - Bałakier Maurycy, Podwysocka Małgorzata, Sokołowski Michał (III g)

Zespół otrzyma kwotę 8000 zł na realizację projektu.

Gratulujemy!

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top