Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Udział w tym najważniejszym i najbardziej prestiżowym konkursie umiejętności branżowych potwierdził wysoki poziom nauczania w ZSBG. Idea konkursu skierowana jest do uczniów, studentów i osób pracujących w wieku 18-23 lata. Przejście przez eliminacje wstępne, które obyły się w szkołach branżowych i technikach całej Polski przeprowadziła firma Grohe, to duży sukces naszej uczennicy Zuzanny Kozłowskiej. Znalazła się ona w gronie 15 osób (fachowców) o wysokim poziomie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. 

Trzydniowe zmagania w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku, w których uczestniczyła Zuzanna, oceniały dokładność, precyzję, szybkość podejmowania decyzji, ale również odporność na stres jaki towarzysz tak dużemu przedsięwzięciu. 

Ponad 10 tysięcy widzów oglądało zmagania w 22 branżach (200 zawodników).

Tomasz Rolak

1

2

3

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top