Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl
 plkaza

Alicja Puchalska - uczennica klasy II G naszego technikum otrzymała w tym roku szkolnym Stypendium Prezesa Rady Ministrów za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole: 5,55 (za poprzedni rok szklolny).

Wojewódzka uroczystość wręczenia Aktów Stypendialnych miała miejsce w II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, w dn.15.11.2017 r.  W roku szkolnym 2017/2018 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim, aktu wręczenia dokonała wicekurator Bożena Dzitkowska. 

Czytaj więcej...

Dnia 20 września 2017 r. w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznym uroczyście wręczono akty przyznające stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 oraz akty przyznające stypendia artystyczne i stypendia za innowacyjną myśl techniczną. Wśród wyróżnionych stypendystów znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych. Stypendium  otrzymali:

Czytaj więcej...

Nowy rok szkolny 2017/18 powitaliśmy MEDALEM „DILIGENTIAE – ZA PILNOŚĆ”. Przyznawany jest on nauczycielowi i uczniowi, którzy są wzorem postępowania w środowisku szkolnym, odznaczają się zaangażowaniem w środowisku lokalnym, a także bezinteresownością i otwarciem się na potrzeby innych ludzi.

5 września 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku medal ten odebrały Pani Małgorzata Święcka i uczennica Małgorzata Łapińska z klasy 3 H.
Obu paniom gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej...

Gratulujemy Stypendystom Miasta Białegostoku:

za wyniki i osiągnięcia w nauce  –  Adrian Saczko

za innowacyjną myśl techniczną  -  Hubert Mitrosz,  Damian Rutkowski, Sebastian Wojciuk, Dominik Brzozowski

w dziedzinie twórczości artystycznej  -  Adrianna Monika Gierałtowska

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Scroll to top