Gratulujemy Stypendystom Miasta Białegostoku:

za wyniki i osiągnięcia w nauce  –  Adrian Saczko

za innowacyjną myśl techniczną  -  Hubert Mitrosz,  Damian Rutkowski, Sebastian Wojciuk, Dominik Brzozowski

w dziedzinie twórczości artystycznej  -  Adrianna Monika Gierałtowska