Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Z wielką przyjemnością informujemy o wspaniałym zaprezentowaniu naszej szkoły w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim  poezji niemiecko- i anglojęzycznej, pt.: "Poezja bez granic" pod patronatem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, który odbył się 23 lutego br. Uczennica klasy IV G  przygotowywana pod kierunkiem p. Magdaleny Otto zaprezentowała wiersz deklamowany w języku niemieckim i uzyskała wyróżnienie! Należy nadmienić, iż konkurencja była duża, a poziom uczestników bardzo wysoki. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

stat„Jak nie my, to kto” – tegoroczne hasło Święta ZSB-G nasza młodzież realizuje sumiennie przez cały rok szkolny, odnosząc kolejne sukcesy. 

Od pierwszych dni nowego semestru uczniowie:  Alicja Puchalska – kl. 2g, Marta Szczytko – kl. 3g oraz Adrian Saczko – kl. 3e pod czujnym okiem pana Marka Gładzkiego i pani Renaty Kowalko zmagali się z wyzwaniami Europejskiego Konkursu Statystycznego organizowanego przez Eurostat we współpracy z urzędami statystycznymi państw europejskich.

Czytaj więcej...

28 grudnia 2017 r. pięćdziesięciu dwóm najlepszym uczniom podlaskich szkół Zarząd Województwa przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2016/2017. Z radością informujemy, że nasi uczniowie zostali zaliczeni do grona najwybitniejszych. Stypendystami zostali: Hubert Mitrosz i Adrian Saczko.

Stypendystom gratulujemy prestiżowego wyróżnienia!

Nasz uczeń Michał Niegierysz (II S), pokonując wielu konkurentów, wygrał II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej, który odbył się 8 grudnia 2017roku w ZSE Białymstoku. Konkurs składał się z 2 etapów. Bardzo dobry wynik – wysokie 6 miejsce – osiągnął również Michał Bachmura  z IIS - technik urządzeń sanitarnych.

Czytaj więcej...

Alicja Puchalska - uczennica klasy II G naszego technikum otrzymała w tym roku szkolnym Stypendium Prezesa Rady Ministrów za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole: 5,55 (za poprzedni rok szklolny).

Wojewódzka uroczystość wręczenia Aktów Stypendialnych miała miejsce w II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, w dn.15.11.2017 r.  W roku szkolnym 2017/2018 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 120 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim, aktu wręczenia dokonała wicekurator Bożena Dzitkowska. 

Czytaj więcej...

Dnia 20 września 2017 r. w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznym uroczyście wręczono akty przyznające stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 oraz akty przyznające stypendia artystyczne i stypendia za innowacyjną myśl techniczną. Wśród wyróżnionych stypendystów znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych. Stypendium  otrzymali:

Czytaj więcej...

Nowy rok szkolny 2017/18 powitaliśmy MEDALEM „DILIGENTIAE – ZA PILNOŚĆ”. Przyznawany jest on nauczycielowi i uczniowi, którzy są wzorem postępowania w środowisku szkolnym, odznaczają się zaangażowaniem w środowisku lokalnym, a także bezinteresownością i otwarciem się na potrzeby innych ludzi.

5 września 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku medal ten odebrały Pani Małgorzata Święcka i uczennica Małgorzata Łapińska z klasy 3 H.
Obu paniom gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej...

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Scroll to top