Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Miło nam poinformować, że w dniu 1 września 2021r. absolwent naszej szkoły Paweł Chomański otrzymał Medal „Diligentiae – za pilność”, wyróżniony został również Pan Marek Żmujdzin, nauczyciel historii.

W trakcie uroczystości w Szkole Podstawowej nr 24 wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie oraz ich mistrzowie – nauczyciele towarzyszący młodzieży na drodze rozwoju. Medale „Diligentiae – za pilność” z rąk prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego otrzymało 88 uczniów i 88 nauczycieli.

Medal, który dziś otrzymują najlepsi uczniowie, jest symbolem etosu uczciwej i rzetelnej pracy, dążenia do zdobywania wiedzy i wszechstronnego rozwoju. Mam nadzieję, że codzienną pracą i postawą w szkole będziecie dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. To także prestiżowa nagroda dla nauczycieli, którzy swoją postawą, przykładem życia i postępowania są wzorem dla uczniów, są dla nich szczególnym autorytetem.

PAWEŁ w zakończonym roku szkolnym 2020/2021 uzyskał tytuł laureata następujących olimpiad historyczno – społecznych:

- IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o III RP (2 miejsce),

- VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, (8 miejsce)

- VIII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (9 miejsce)

Uzyskał także status finalisty etapu centralnego Ogólnopolskiej VI Olimpiady Wiedzy Historycznej w roku szkolnym 2020/21 oraz Olimpiady Historycznej „Dwie Dekady Solidarności”.

Wyróżnienie „Diligentiae – za pilność” w formie okolicznościowego medalu i certyfikatu przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Białegostoku co roku. Stało się tak po raz pierwszy w 2004 r.

Medal Diligentiae – medal ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce. 

Marek Żmujdzin

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top