Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Drodzy uczniowie, przypominamy, że zbliża się Dzień Budowlańca, który w ZSB-G świętować będziemy już w najbliższy piątek.

Z okazji naszego święta serdecznie zapraszamy uczniów klas I kształcących się na kierunkach:

- Technik budownictwa;
- Technik robót wykończeniowych w budownictwie,
- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- Technik inżynierii sanitarnej

do udziału w Konkursach:
- plastycznym- Reklama mojego zawodu,
- hasło reklamujące zawód.

 

W obydwu konkursach obowiązuje technika dowolna.

Podpisane prace należy składać do 23.09.2020 do p. Moniki Piotrowskiej (sala 117) i p. Justyny Demianko (sala206 E) lub proszę zostawić w pokoju nauczycielskim.

Do dzieła!!!

Czekamy na Wasze wspaniałe prace.

Organizatorzy

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top