Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Oto kandydaci do Młodzieżowej Rady Miasta: 

 • Chomański Paweł 4z
 • Elżbieta Zalewska 3c
 • Mateusz Mazuruk 3g
 • Szpakowicz Jerzy Mikołaj 3h
 • Sandra Chrzanowska kl. 2a/4
 • Jakub Stankiewicz kl. 2a/4

 Zasady głosowania: 

 

 • termin głosowania 25 września 2020r. (piątek)
 • głosują wszyscy nauczyciele i uczniowie ZSB-G
 • udział w wyborach jest dobrowolny
 • przedstawicielem do Młodzieżowej Rady Miasta zostaje osoba z największą ilością głosów
 • w razie remisu – decyduje głos Rady Samorządu Uczniowskiego (głosowanie większościowe, tajne bądź jawne) w obecności kandydatów
 • wyborca głosuje na jednego kandydata
 • głosowanie odbywa się przez postawienie X na karcie do głosowania w miejscu do tego przeznaczonym (jedynie takie działanie kwalifikuje głos jako ważny)
 • komisje wyborcze dotrą do każdej klasy na lekcjach w godzinach 8:55 – 13:35
 • w komisjach wyborczych i skrutacyjnej nie mogą zasiadać kandydaci do MRM
 • komisja skrutacyjna składa się z 2 dwuosobowych grup i protokolanta z Rady Samorządu Uczniowskiego
 • w komisjach wyborczych zasiadają członkowie SU
 • prace komisji skrutacyjnej odbywają się po zakończonym głosowaniu
 • wyniki wyborów ogłoszone zostaną między godziną 14:00- 16:00 25września 2020r. w dniu wyborów.

Samorząd Uczniowski

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top