Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Białostocki Teatr Lalek i biblioteka szkolna zapraszają na "Hulajgębę" -adaptację lektury klasy 4 pod tytułem "Ferdydurke" W. Gombrowicza oraz "Dzienników" tego pisarza i "Boskiej komedii" Dante Alighieri. Wyjątkowy plakat do sztuki (z autografami wszystkich aktorów) biblioteka otrzymała dzięki uprzejmości pana Mateusza Smacznego. Planujemy zorganizowanie wyjścia na spektakl dla chętnych uczniów i nauczycieli. 

 

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top