Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 - 01.09.2020 r.

godz. 9.00 – kl. I -  sala gimnastyczna – powitanie przez Dyrekcję Szkoły

godz. 9.30 - kl. I - spotkanie z wychowawcami w salach

godz. 10.00 – kl. II, III spotkanie z wychowawcami w salach

godz. 11.00 – kl. IV spotkanie z wychowawcami w salach

Zaleca się zasłanianie ust i nosa maseczką ochronną.

Przydział sal na spotkania z wychowawcami

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 31.08.2020 (poniedziałek), o godz 12.00 w sali gimnastycznej.

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości w dn. 11.08.2020, w godz. 11.00 - 14.00, w sali 14 (lub innej wskazanej przez wychowawcę). W pozostałe dni odbiór w sekretariacie, w godz. 9.00 - 14.00

 13 - 30 lipca 9.00 - 14.00
 5 - 11 sierpnia  9.00 - 14.00
 pozostałe dni  8.00 - 16.00
 Egzaminy poprawkowe – 26 - 27.08.2020r.
godz. 9.00 (sale 4,14, 19,21)
 • Język polski
 • Język angielski
 • Dokumentowanie inwestycji
 • Technologia robót budowlanych
 • Dokumentacja kosztorysowa i przetargowa
 26.08.2020 r.
 • Fizyka
 • Geografia
 • Budownictwo ogólne
 27.08.2020 r.

Wykaz podręczników obowiązujących w r. szk. 2020/2021

Przedmioty zawodowe

Przedmioty ogólnokształcace - technikum 5-letnie

Przedmioty ogólnokształcace - technikum 4-letnie

Aktualizacja dn. 26.08.2020 (dopisana kl. III E w technikum czteroletnim)

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top