Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Uczniowie naszej szkoły przystąpili kolejny już raz do programu edukacyjnego. Jest to X edycja programu:  „Bosch Home Comfort szkoli”

Bosch Home Comfort Szkoli to program edukacyjny prowadzony we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi o profilu technicznym.

Cele programu:

 • Wsparcie szkół średnich kształcących na kierunkach technicznych
 • Szkolenia dla nauczycieli (online), Szkolenia dla uczniów (e-learning), Testy i nagrody
 • Wiedza w zakresie innowacyjnych urządzeń grzewczych i zrównoważonych źródeł energii
 • Ułatwienie uczniom startu w zawodzie instalatora urządzeń grzewczych

Najważniejsze korzyści dla uczniów

 • Dostęp do aktualnej wiedzy w zakresie innowacyjnych urządzeń grzewczych i odnawialnych źródeł energii
 • Zdobycie umiejętności praktycznych oraz rozwój kompetencji
 • Jeszcze lepsza pozycja na rynku pracy

Dodatkowe korzyści dla szkół

 • W ramach programu Bosch Home Comfort wyposaża szkoły w nowe pełnosprawne urządzenia, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych

 bosch1 bosch2               

Koordynator programu

Agnieszka Dębowska

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top