Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów/uczennic ZSB-G – beneficjentów projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

W r. szk. 2018/2019 wsparciem objęci zostaną uczniowie klas II, III i IV. Więcej informacji na stronie projektu.

Zapraszamy do udziału.

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top