Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

    Często podczas pracy narażeni jesteśmy na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych. Czynniki te działają na nasz słuch, wzrok, drogi oddechowe i inne części organizmu. Aby zminimalizować skutki ich działania pracownicy zgodnie z Kodeksem Pracy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej

    W trosce o bezpieczeństwo pracy naszych uczniów w dniu 30.11.2018r. odbyło się szkolenie techniczne, które przeprowadził p. Jarosław Chojnacki, reprezentant firmy PROFIX, która jest właścicielem marki LAHTI PRO.

    Podczas spotkania zostały zaprezentowane młodzieży środki ochrony indywidualnej:
- oczu i twarzy
- głowy
- słuchu
- układu oddechowego
- kończyn górnych i dolnych
- przed upadkiem z wysokości
- oraz odzież ochronna
    Prowadzący szkolenie mocno akcentował, aby stosowane ochrony indywidualne nie były uszkodzone i miały odpowiednie atesty, gwarantujące skuteczność w trakcie użytkowania.

ZAPAMIĘTAJ!

Środki ochrony indywidualnej, nie powinny być uważane za podstawowy sposób ograniczenia zagrożenia, ponieważ bezpośrednio nie zmniejszają, ani nie usuwają zagrożenia czynnikiem fizycznym lub chemicznym.

 • DSC01307
 • DSC01308
 • DSC01310
 • DSC01313
 • DSC01314
 • DSC02888
 • DSC02890
 • DSC02891
 • DSC02892

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top