Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Przetarg na najem powierzchni użytkowej 2 m2 pod ustawienie  2 automatów  samosprzedających.

 Załączniki do pobrania

w tym:  

Treść ogłoszenia

Regulamin

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Zał. nr 3 - Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości

Wzór umowy  


 Informacja o rozstrzygnięciu

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top