Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

„Lekcja  historii. Drogi do Niepodległej”- pod takim hasłem upamiętniliśmy jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej najnowszej historii, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległości po 123 latach zaborów. Wiele pokoleń czekało na ten dzień, który nadszedł w listopadzie 1918 roku po zakończeniu I wojny światowej, kiedy to mocarstwa rozbiorowe stanęły do walki ze sobą, poniosły klęskę, która skutkowała powstaniem Polski…. Naszej Niepodległej.

 

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Podczas jego corocznych obchodów czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.   

Przygotowany   przez młodzież montaż słowno-muzyczny był ciekawą  lekcją patriotyzmu, na której przypomnieliśmy  postacie historyczne, pokazujące swoim życiem, jak ważne jest umiłowanie ojczyzny. Najważniejszym zaś przekazem płynącym z wystąpienia uczniów był fakt, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, a o dobro ojczyzny trzeba dbać każdego dnia.

  • IMG_2176
  • IMG_2186
  • IMG_2191
  • IMG_2192
  • IMG_2196

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top