Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

1. Do 21.05.2021r. - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz rocznej nagannej ocenie zachowania.

2. Do 11.06.2021r.  - informacja o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów oraz rocznej ocenie zachowania.

3. Do 18.06.2021r., do godz. 14.00 (piątek)  -  wystawienie ocen rocznych.

4. Do 18.06.2021r. do godz.15.00 -  podania o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe oraz o powtarzanie klasy.

5. Roczne (klasyfikacyjne) posiedzenie Rady Pedagogicznej – 21.06.2021r. (poniedziałek)  godz. 15.20 (sala gimnastyczna)

6. Rada podsumowująca rok szkolny 2020/2021 -  24.06.2021r. (czwartek) godz.13.00 (sala gimnastyczna)

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top