Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Oto kandydaci do Młodzieżowej Rady Miasta:

Nazwisko i imię kandydata

klasa

Chomański Paweł

3z

Golonko Magdalena

2g

Ławniczuk Patrycja

3z

Mackiewicz Marek

3b

Szpakowicz Jerzy Mikołaj

2h

 

Zasady głosowania:

 

 • termin głosowania 18 września 2019r (środa)

 • głosują wszyscy nauczyciele i uczniowie ZSB-G

 • udział w wyborach jest dobrowolny

 • przedstawicielem do Młodzieżowej Rady Miasta zostaje osoba z największą ilością głosów

 • w razie remisu – decyduje głos Rady Samorządu Uczniowskiego (głosowanie większościowe, tajne bądź jawne) w obecności kandydatów

 • wyborca głosuje na jednego kandydata

 • głosowanie odbywa się przez postawienie X na karcie do głosowania w miejscu do tego przeznaczonym (jedynie takie działanie kwalifikuje głos jako ważny)

 • głosowanie odbywa się na przerwach przy s.111 w godzinach 9:40 – 13:35

 • w komisjach wyborczych i skrutacyjnej nie mogą zasiadać kandydaci do MRM

 • komisja skrutacyjna składa się z 2 dwuosobowych grup i protokolanta z Rady Samorządu Uczniowskiego

 • w komisjach wyborczych zasiadają członkowie SU

 • prace komisji skrutacyjnej odbywają się po zakończonym głosowaniu

 • wyniki wyborów ogłoszone zostaną między godziną 14:00- 16:00 18 września 2019r. w dniu wyborów.

Zachęcamy do wzięcia udziału wyborach!

 Samorząd Uczniowski

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top