Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Wahasz się, jaką uczelnię wybrać, jaki kierunek będzie odpowiadać Twoim zainteresowaniom? Odwiedź wybraną uczelnię podczas Dni Otwartych. Politechnika Białostocka zaprasza uczniów szkół średnich w dniach 21-22 marca 2019 r. W tym roku na większość wydarzeń obowiązuje rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie www.dni.pb.edu.pl

W ramach przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy 18.02.2019r. odbyły się spotkania informacyjne uczniów klasy IIIz oraz klas czwartych z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Podczas spotkań przedstawiono sytuację na rynku pracy, omówiono funkcje i zadania urzędu pracy oraz realizowane przez urząd formy wsparcia, takie jak:  pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia. Zwrócono uwagę na możliwość skorzystania z bonów stażowych, szkoleniowych oraz na zagospodarowanie przez osoby poniżej 30 roku życia.

Czytaj więcej...

Drogi Maturzysto,

Zapraszamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety, która dotyczy Twoich zainteresowań i form spędzania wolnego czasu.

W imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego bardzo dziękujemy i oczywiście życzymy powodzenia na maturze.

unnamed

"Informator dla Maturzystów 2019" - pobierz PDF tej publikacji (80MB)

MATURZYŚCI 2019 - PORTRET STATY(STY)CZNY

28 233 uczniów ostatnich klas szkół maturalnych opowiedziało nam we wrześniu tego roku o swoich planach na "po maturze", wypełniając Ankietę Maturzysty 2019. Uzyskaliśmy statystyczny, choć statyczny portret kolejnego rocznika. To obraz, który jest punktem startu do - dynamicznego! - roku ważnych decyzji. Chcesz wiedzieć, co planują maturzyści 2019? Skąd czerpią wiedzę o swoich przyszłych studiach, komu ufają?

więcej...

Czytaj więcej...

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursach o indeks, które organizowane są przez niektóre Wydziały Politechniki Warszawskiej. Ich laureaci nabywają uprawnienia do przyjęcia na wybrane programy studiów stacjonarnych I stopnia poza procedurą kwalifikacyjną opartą na wynikach egzaminu maturalnego.

Więcej informacji na stronie: www.pw.edu.pl/indekspw

25.10.2018r. nasi maturzyści z klas: IVe, IVz i IVs uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych przez Centrum Rekrutacji Politechniki Białostockiej, omawiających najlepsze sposoby przygotowywania się do matury. Uczniowie dowiedzieli się, jak osiągnąć sukces na egzaminie z fizyki i matematyki, w jaki sposób budować wypowiedź argumentacyjną na egzaminie maturalnym z języka polskiego, jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego. Porad udzielali  eksperci  z  Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej  z Łomży oraz wykładowców Politechniki Białostockiej.  Zobacz zdjęcia

25.10.2018r.  odbyły się w naszej szkole lekcje pokazowe w kl. IIIg, IIIh, IIIa i IVa na temat: „Najpierw masa później forma - różne drogi budowania własnych kwalifikacji”. Zajęcia prowadziła Pani Ewa Frołow – trener i doradca metodyczny  pracujący w Instytucie  Badań Edukacyjnych w Warszawie. Zajmuje się  ona popularyzacją wśród młodzieży wiedzy na temat potwierdzania kwalifikacji zawodowych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Czytaj więcej...

otk2018Ogólnopolski Tydzień Kariery ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Organizowany jest przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczny Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem: „Bądź architektem swojego szczęścia”.

Czytaj więcej...

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKU w Białymstoku zaprasza do udziału w X edycji konkursu: „MOJA PASJA POCZĄTKIEM DROGI DO KARIERY”. Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem: „Pasja moją wolnością - wolność moją pasją”. Polega on na zaplanowaniu i zaprezentowaniu przez ucznia własnej kariery edukacyjno-zawodowej w oparciu o posiadane pasje, hobby i zainteresowania.

Szczegóły konkursu: H. Dzięgielewska - doradca zawodowy

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top