Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

25.10.2018r. nasi maturzyści z klas: IVe, IVz i IVs uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych przez Centrum Rekrutacji Politechniki Białostockiej, omawiających najlepsze sposoby przygotowywania się do matury. Uczniowie dowiedzieli się, jak osiągnąć sukces na egzaminie z fizyki i matematyki, w jaki sposób budować wypowiedź argumentacyjną na egzaminie maturalnym z języka polskiego, jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego. Porad udzielali  eksperci  z  Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej  z Łomży oraz wykładowców Politechniki Białostockiej.  Zobacz zdjęcia

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top