Drukuj

 

1. Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż kontenera szatniowego i ławek rezerwowych na boisku ZSBG
2. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)
3. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy (pdf)
4. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (pdf)
5. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - umowa na dostawę kontenera


Zakończenie postępowania bez wyboru żadnej z ofert.