Drukuj

Nr rachunku bankowego - opłaty za duplikaty legitymacji oraz świadectwa

 Bank Polska Kasa Opieki  S.A.  ( PEKAO S.A.)  Oddział Banku w Białymstoku

 32 1240 5211 1111 0010 3557 5510

Wysokość opłat:

za duplikat legitymacji szkolnej - 9 zł

za duplikat świadectwa - 26 zł