Drukuj

W piątek 19 stycznia 2018 roku dwunastoosobowa grupa uczniów, uczęszczająca na zajęcia przygotowujące od Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, wybrała sią na Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. Zajęcia są realizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich. Wyjście miało na celu poszerzenie horyzontów, a także inspirację do dalszych działań innowacyjnych.

 Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w laboratorium termowizji, gdzie uczniowie mieli okazję oglądać pod mikroskopem elektronowym obiekty pomniejszone kilka tysięcy razy np. monetę jednogroszową. W następnym laboratorium trwały prace nad pojazdami samochodowymi. Szczególną uwagę zwróciły bolidy. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia się jako operatorzy w laboratorium robotów mobilnych. Tam do dyspozycji były m. in. roboty sumo i łaziki marsjańskie. Ostatnie odwiedzone laboratorium zajmowało się maszynami wytrzymałościowymi.

Na zakończenie wizyty na Politechnice Białostockiej, pan mgr inż. Paweł Miniuk poprowadził wykład, który pomógł zrozumieć różnice między: wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym i znakiem towarowym. Podkreślono, że otrzymać patent na swój pomysł nie jest równoznaczne z wygraniem nagrody Nobla, ponieważ jest to praktyka coraz powszechniejsza w świecie techniki. Na końcu uczniowie mogli skonsultować tematy swoich prac ze specjalistą.

mgr inż. Bogumił Janiszewski

mgr inż. Tomasz Rolak