Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

  • ul. Słonimska 47/1
  • 15-029 Białystok
  • tel. 85 740 81 31
  • zsbg@zsbg.bialystok.pl

W piątek 19 stycznia 2018 roku dwunastoosobowa grupa uczniów, uczęszczająca na zajęcia przygotowujące od Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, wybrała sią na Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. Zajęcia są realizowane w ramach projektu „Wiemy więcej – budujemy więcej”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich. Wyjście miało na celu poszerzenie horyzontów, a także inspirację do dalszych działań innowacyjnych.

 Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w laboratorium termowizji, gdzie uczniowie mieli okazję oglądać pod mikroskopem elektronowym obiekty pomniejszone kilka tysięcy razy np. monetę jednogroszową. W następnym laboratorium trwały prace nad pojazdami samochodowymi. Szczególną uwagę zwróciły bolidy. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia się jako operatorzy w laboratorium robotów mobilnych. Tam do dyspozycji były m. in. roboty sumo i łaziki marsjańskie. Ostatnie odwiedzone laboratorium zajmowało się maszynami wytrzymałościowymi.

Na zakończenie wizyty na Politechnice Białostockiej, pan mgr inż. Paweł Miniuk poprowadził wykład, który pomógł zrozumieć różnice między: wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym i znakiem towarowym. Podkreślono, że otrzymać patent na swój pomysł nie jest równoznaczne z wygraniem nagrody Nobla, ponieważ jest to praktyka coraz powszechniejsza w świecie techniki. Na końcu uczniowie mogli skonsultować tematy swoich prac ze specjalistą.

mgr inż. Bogumił Janiszewski

mgr inż. Tomasz Rolak

  • IMG_5909
  • IMG_5914
  • IMG_5934
  • IMG_5940

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top