18 język angielski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 MA 4E j.angielski
JT 5Z-3/3,5G-3/3,5E-3/3,5C-3/3,5A-3/3 religia
     
2 8:55- 9:40 MA 4E j.angielski
JT 1A-3/3,1B-3/3,1D-3/3,1S-3/3,1G-3/3 religia
MA 4Z-1/3 j. ang. w bu
MA 2G-2/2 j.angielski
SN 2S j.polski
3 9:50-10:35 MA 5A j.angielski
JT 2F-3/3,2G-3/3,2I-3/3,2Z-3/3 religia
MA 5E j.angielski
MA 1G-2/2 j.angielski
LB 2E dok.technicz
4 10:45-11:30 MA 1W-2/2 j.angielski
3E j.niemiecki
MA 5E j.angielski
MO 4F j.niemiecki
MA 4E j.angielski
5 11:45-12:30 2E j.angielski
4E j.niemiecki
PA 2B historia
MA 2G-1/2 j.angielski
MA 5A j.angielski
6 12:40-13:25 MA 2G-1/2 j.angielski
2S j.niemiecki
3Z j.niemiecki
MA 5A j.angielski
MA 5E j.angielski
7 13:35-14:20 MA 4G j.angielski
2E j.angielski
3B j.niemiecki
MA 5A j.angielski
MA 5E j.angielski
8 14:30-15:15 MA 4G j.angielski
KP 5E zaj. z wycho
  MA 1W-2/2 j.angielski
MA 2G-2/2 j.angielski
9 15:20-16:05   MA 3C j.angielski
  MA 3C j.angielski
MA 4G j.angielski
10 16:10-16:55   MA 4E j. ang. w bu
     
11 17:00-17:45   MA 1G-2/2 j.angielski
     
Drukuj plan
wygenerowano 22.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum