206E pracownia systemów energetyki odnawialnej
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     JD 4Z-3/3 dok.eksp.ins
JD 4Z-3/3 dok.bud.siec
 
2 8:55- 9:40 JD 4F sys. en. odn
  JD 4Z-3/3 dok.eksp.ins
JD 4Z-3/3 dok.bud.siec
JD 3Z sys. en. odn
3 9:50-10:35 JD 4Z-1/3 sys. en. odn
JD 4F sys. en. odn
  JD 5C-1/3 dok.bud.siec
JD 2F sys. en. odn
4 10:45-11:30 JD 4Z-1/3 sys. en. odn
BP 2I tech. sieci
JD 5C-1/3 dok.bud.siec
JD 5C-1/3 dok.bud.siec
JD 2F sys. en. odn
5 11:45-12:30 JD 5Z sys. en. odn
JD 5C-1/3 dok.eksp.ins
JD 3F sys. en. odn
JD 4F sys. en. odn
JD 5Z sys. en. odn
6 12:40-13:25 BY 3Z kosz. w bud.
JD 5C-1/3 dok.eksp.ins
JD 3F sys. en. odn
SG 1W eduk.dla bez
JD 4Z-1/3 sys. en. odn
7 13:35-14:20 JD 3Z sys. en. odn
JD 5Z sys. en. odn
JD 5Z sys. en. odn
JN 1A zaj. z wycho
JD 4Z-1/3 sys. en. odn
8 14:30-15:15 JD 4Z-3/3 dok.bud.siec
JD 5Z sys. en. odn
JD 5Z sys. en. odn
  JD 4F sys. en. odn
9 15:20-16:05 JD 4Z-3/3 dok.bud.siec
      JD 4F zaj. z wycho
10 16:10-16:55 JD 4Z-3/3 dok.eksp.ins
       
11 17:00-17:45 JD 4Z-3/3 dok.eksp.ins
       
Drukuj plan
wygenerowano 15.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum