4 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 JT 1F-3/3,1G-3/3,1I-3/3,1S-3/3,1Z-3/3 religia
PA 1S hit
DP 3A j.polski
  DP 3A zaj. z wycho
2 8:55- 9:40 JT 1A-3/3,1B-3/3,1C-3/3,1D-3/3,1E-3/3 religia
PA 4Z/5 wos
DP 1F j.polski
DP 4Z/5 j.polski
DP 1D plastyka
3 9:50-10:35 DP 1I j.polski
DP 4C/5 j.polski
DP 1F j.polski
DP 4Z/5 j.polski
DP 1E plastyka
4 10:45-11:30 DP 4C/5 j.polski
DP 4C/5 j.polski
DP 4C/4 j.polski
IA 3E historia
BP 1I tech. sieci
5 11:45-12:30 DP 4C/4 j.polski
DP 1F plastyka
ES 4G/4 roz. matemat
DP 1F j.polski
DP 1I j.polski
6 12:40-13:25 VT 1G eduk.dla bez
DP 4Z/5 j.polski
EZ 1B j.polski
DP 1S plastyka
DP 1I j.polski
7 13:35-14:20 BR 2Z przedsięb.
EZ 4G/4 j.polski
EZ 1S j.polski
DP 1I plastyka
DP 3A j.polski
8 14:30-15:15 PA 2A historia
JT 4C/4-3/3,4E/4-3/3,4G/4-3/3,4Z/4-3/3 religia
    DP 3A j.polski
9 15:20-16:05 PA 1Z hit
JT 1A-3/3,1B-3/3,1C-3/3,1D-3/3,1E-3/3 religia
     
10 16:10-16:55   JT 4A/5-3/3,4B/5-3/3,4C/5-3/3,4E/5-3/3,4G/5-3/3,4Z/5-3/3 religia
     
Drukuj plan
wygenerowano 30.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum