4 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 BP 3F obs. en.odn.
DP 1I j.polski
DP 3A j.polski
DP 4Z/5 j.polski
 
2 8:55- 9:40 BP 3F obs. en.odn.
DP 4C/5 j.polski
DP 1F j.polski
DP 4Z/5 j.polski
DP 1D plastyka
3 9:50-10:35 BP 1F mon.syst.en.
DP 4C/5 j.polski
DP 4C/4 j.polski
MP 2E tech.rob.wyk
DP 1E plastyka
4 10:45-11:30 DP 1I plastyka
  DP 4C/4 j.polski
DP 3A j.polski
DP 1I j.polski
5 11:45-12:30 DP 4C/4 j.polski
DP 1F plastyka
EZ 4B/5 j.polski
DP 1F j.polski
DP 3A j.polski
6 12:40-13:25 DP 1I j.polski
DP 4Z/5 j.polski
EZ 1B j.polski
DP 1S plastyka
DP 3A zaj. z wycho
7 13:35-14:20 DP 1F j.polski
DP 4C/4 j.polski
EZ 1S j.polski
DP 4C/5 j.polski
NO 1I-1/3 religia
8 14:30-15:15   JT 4C/4-3/3,4E/4-3/3,4G/4-3/3,4Z/4-3/3 religia
    NO 4C/5-1/3,4G/5-1/3 religia
9 15:20-16:05   JT 1A-3/3,1B-3/3,1C-3/3,1D-3/3,1E-3/3 religia
     
10 16:10-16:55   JT 4A/5-3/3,4B/5-3/3,4C/5-3/3,4E/5-3/3,4G/5-3/3,4Z/5-3/3 religia
     
Drukuj plan
wygenerowano 26.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum