118 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WF 4E/4 j.polski
  WF 4A/4 j.polski
WF 2B j.polski
PA 2G historia
2 8:55- 9:40 WF 4E/4 j.polski
BP 1S dok. sanit.
WF 4A/4 j.polski
WF 2B j.polski
PA 4Z/4 uzup.hist.i
3 9:50-10:35 WF 1E j.polski
BP 1F tech. m. sys
WF 4E/4 j.polski
WF 1E j.polski
WF 1D j.polski
4 10:45-11:30 IB 1C dok.technicz
AM 4E/4 matematyka
WF 1D j.polski
WF 4A/4 j.polski
WF 1C j.polski
5 11:45-12:30 WF 2E j.polski
AM 4A/4 roz. matemat
WF 1D j.polski
WF 4E/4 j.polski
WF 2B j.polski
6 12:40-13:25 WF 4A/4 j.polski
AM 4A/4 matematyka
WF 1C j.polski
WF 1E zaj. z wycho
MO 2G-2/2 j.niemiecki
7 13:35-14:20 JC 4Z/4 matematyka
WF 1C j.polski
PA 4Z/4 uzup.hist.i
LB 2B dok.technicz
MO 3G j.niemiecki
8 14:30-15:15 JC 4Z/4 matematyka
WF 1E j.polski
WF 2E j.polski
RZ 2C j.angielski
MO 3Z-1/2 j.niemiecki
9 15:20-16:05   WF 2E j.polski
PA 2C historia
   
Drukuj plan
wygenerowano 10.02.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum