Drukuj

W dniach 5-6.10.2017r. miała miejsce pielgrzymka maturzystów do Częstochowy, aby przed tronem Matki Bożej – Królowej Polski wypraszać łaski w czasie egzaminów maturalnych i zawodowych. 43 uczniów i uczennic  klas czwartych wraz z opiekunami zwiedzało Sanktuarium na Jasnej Górze, uczestniczyło we Mszy Świętej w kaplicy przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej, odprawiało Drogę Krzyżową na wałach przyklasztornych.

W drodze powrotnej  pielgrzymi nawiedzili Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie -  Łagiewnikach, Centrum Jana Pawła II –  w nim Muzeum Całunu Turyńskiego, a także katedrę na Wawelu, kryptę, w której spoczywa  marszałek J. Piłsudzki i para prezydencka – państwo Kaczyńscy. Stałym punktem odwiedzin było „okno papieskie” w siedzibie kurii  arcybiskupiej na ul. Franciszkańskiej 3. Zwiedzanie Krakowa zakończyliśmy na rynku Starego Miasta.                                                                                

Maturzyści z ufnością patrzą w przyszłość, bo z nimi jest Matka.