Drukuj

W dniach 4-5.10.2018r. miała miejsce pielgrzymka maturzystów do Częstochowy, aby przed tronem Matki Bożej – Królowej Polski wypraszać łaski w czasie egzaminów maturalnych i zawodowych. 37 uczniów i uczennic  klas czwartych wraz z opiekunami zwiedzało Sanktuarium na Jasnej Górze, uczestniczyło we Mszy Świętej w kaplicy przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej, odprawiało Drogę Krzyżową na przyklasztornych wałach.

W drodze powrotnej  pielgrzymi nawiedzili Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie -  Łagiewnikach, katedrę na Wawelu, oraz kryptę, w której spoczywa  marszałek J. Piłsudski  i para prezydewycieczkincka – państwo Kaczyńscy. Stałym punktem odwiedzin było „okno papieskie” w siedzibie kurii  arcybiskupiej przy ul. Franciszkańskiej 3. Zwiedzanie Krakowa zakończyliśmy na rynku Starego Miasta. Maturzyści z ufnością patrzą w przyszłość, bo z nimi jest Matka.

M. Święcka