Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

W dniach 4-5.10.2018r. miała miejsce pielgrzymka maturzystów do Częstochowy, aby przed tronem Matki Bożej – Królowej Polski wypraszać łaski w czasie egzaminów maturalnych i zawodowych. 37 uczniów i uczennic  klas czwartych wraz z opiekunami zwiedzało Sanktuarium na Jasnej Górze, uczestniczyło we Mszy Świętej w kaplicy przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej, odprawiało Drogę Krzyżową na przyklasztornych wałach.

W drodze powrotnej  pielgrzymi nawiedzili Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie -  Łagiewnikach, katedrę na Wawelu, oraz kryptę, w której spoczywa  marszałek J. Piłsudski  i para prezydewycieczkincka – państwo Kaczyńscy. Stałym punktem odwiedzin było „okno papieskie” w siedzibie kurii  arcybiskupiej przy ul. Franciszkańskiej 3. Zwiedzanie Krakowa zakończyliśmy na rynku Starego Miasta. Maturzyści z ufnością patrzą w przyszłość, bo z nimi jest Matka.

M. Święcka

 • 01-080
 • 02-081
 • 03-082
 • 04-086
 • 05-087
 • 06-088
 • 07-091
 • 08-096
 • 09-097
 • 10-098
 • 12-102
 • 15-106
 • 16-94
 • 17-108
 • 18-110
 • 21-113
 • 22-114
 • 23-115
 • 24-116
 • 25-117
 • 26-118
 • 27-119
 • 28-120
 • 29-121
 • 30-140
 • 31-122
 • 32-124
 • 33-125
 • 34-126
 • 35-127
 • 36-128
 • 37-133
 • 38-134
 • DSCF0022
 • DSCF0024
 • DSCF0025
 • DSCF0026

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top