Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

    Pierwsze zielone dachy pojawiły się już w starożytnej Grecji i Rzymie, a wiszące ogrody Semiramidy ok. 600 lat p.n.e. uważane były za jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. Dzisiaj zielone dachy przeżywają swój renesans. LE. CURBUSIER - jeden z wielkich architektów XX wieku nazwał je "piątą elewacją" i w swoim programie nowoczesnej architektury umieścił go na czołowym miejscu, pisząc, że "Duch - ogród będzie ulubionym miejscem pobytu w domu".

    O rozwiązaniach dachów zielonych młodzież ZSB-G mogła zdobyć informację na szkoleniu technicznym firmy IZOBUD, prowadzonym przez p. Mariusza Piszczek w dniu 21 listopada 2017r.

    Uczniowie wiedzą już, że przy urządzaniu dachu zielonego konieczne jest usystematyzowanie wymagań, które mają na celu poprawę jakości projektowania, wykonywania i zapewnienia jego dobrego stanu technicznego prze długie lata. 

Oprócz walorów estetycznych młodzież poznała wiele zalet dachów zielonych. Oto niektóre z nich:

 • ochrona przed hałasem
 • izolacja przed nadmiernym nagrzaniem powierzchni ostatnich kondygnacji w okresie letnim,
 • poprawa mikroklimatu przez wydzielanie tlenu i redukcje dwutlenku węgla oraz oczyszczanie powietrza z pyłu, kurzu i spalin,
 • poprawa funkcji retencji wód opadowych.

Czy wiesz, że

    dach odwrócony i jego odmiana  - dach zielony - w pewnym okresie naszych dziejów  zanikła, by teraz wrócić w nowoczesnej formie. Zdobi architekturę krajobrazu w wielu aglomeracjach miejskich. W Białymstoku posiadają  go: obiekt  stacji uzdatniania wody oraz budynek  Filharmonii i Opery Podlaskiej. Należy podkreślić, że w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego również będzie wykonany "dach zielony"!

 • DSC00318
 • DSC00319
 • DSC00322
 • DSC00324
 • DSC00326

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top