Drukuj

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej zaprosił naszych uczniów na zajęcia realizowane w ramach projektu „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami” współfinansowanego przez UE ze środków EFS. Podczas ciekawych wykładów uczestnicy zajęć zapoznali się z wpływem nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii na środowisko i klimat oraz z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Dowiedzieli się o efektywności ekonomicznej odnawialnych źródeł energii  oraz możliwościach zastosowania ich w gospodarstwie domowym. Poruszony był też temat prawidłowego użytkowania energii elektrycznej oraz cieplnej w obiektach mieszkalnych.

Podczas zajęć w laboratoriach Politechniki badane były zjawiska cieplne i elektromagnetyczne przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej. Uczniowie zapoznali się z przykładami technologii stosowanych w systemach małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej, w systemach automatyki i zarządzania budynkiem oraz w infrastrukturze dla elektromobilności. Dowiedzieli się też o warunkach wpływających na efektywność pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego, a także jakie są wady i zalety różnych rozwiązań systemów odnawialnej energii słonecznej.

Projekt EcoCentrum Kompetencji BOF - Utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami realizuje Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr.

Agnieszka Karpiesiuk

Justyna Demianko