Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

 • ul. Słonimska 47/1
 • 15-029 Białystok
 • tel. 85 740 81 31
 • zsbg@zsbg.bialystok.pl

Jak zrozumieć ten tytuł?

Odpowiedź na to pytanie uzyskała młodzież podczas szkolenia technicznego, które odbyło się w dniu 16.05.2019 r., a przeprowadzili je doradcy techniczni firmy ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
Słysząc hasło „wełna skalna”, odpowiadamy jednoznacznie – termomodernizacja obiektów budowlanych. Świadomość społeczeństwa w tej tematyce jest tak duża, że pozwala określić w jaki sposób zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną, chroniąc jednocześnie środowisko przed emisją spalin.

 Podsumowując te krótkie teoretyczne rozważania, uczniowie podczas spotkania zostali zapoznani od strony praktycznej z 4 etapami procesu docieplania, tj.:
- przygotowanie podłoża,
- klejenie płyt,
- wykonanie warstwy zbrojonej,
- ułożenie wyprawy tynkarskiej.
Słuchacze pod bacznym okiem i szczegółowym instruktażem doradców, ćwiczyli swoje umiejętności, nie ukrywając przy tym zarówno zaangażowania, jak i zadowolenia z wyników swojej pracy.

 WAŻNE !!!

Obok wiedzy, gwarancją dobrej termomodernizacji jest użycie właściwych materiałów z jednoczesnym przestrzeganiem reżimu technologicznego, bo to one decydują o utrzymaniu ciepła w obiekcie, przedłużając jednocześnie jego wartość techniczną.

 

 • IMG_2251
 • IMG_2252
 • IMG_2255
 • IMG_2256
 • IMG_2260
 • IMG_2262
 • IMG_2263

DANE TELEADRESOWE

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły

ul. Słonimska 47/1

15-029 Białystok

tel. 85 7408131

fax 85 7408146

zsbg@zsbg.bialystok.pl

 

Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@kancelaria-explico.pl

Skrzynka na sygnały w sprawie bezpieczeństwa w szkole:
bezpieczenstwo@zsbg.bialystok.pl

Scroll to top