Drukuj

    do poprawnego analizowania, oceniania, diagnozowania, wykonywania i przestrzegania przepisów bhp obowiązujących podczas wykonywania nawierzchni drogowych.
    Taką dawkę informacji uzyskali uczniowie kształcący się w zawodzie technik budowy dróg podczas szkolenia w dniu 02.04.2019 r., które przeprowadzili:
- p. Krystyna Szymaniak Product Manager działu drogownictwa firmy RETTENMAIER Polska Sp. z o.o.,
- p. Ewa Wilk doradca ds. technicznych firmy TPA Sp. z o.o.,
- p. Michał Załęcki koordynator ds. sprzedaży firmy LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

    Tematyka spotkania dotyczyła takich zagadnień jak:
- pochodzenie, produkcja i zastosowanie asfaltu,
- technologia SMA stosowana w drogownictwie przy wykonywaniu nawierzchni jednowarstwowych, gdzie warstwa profilowa, wiążąca i ścieralna tworzy układ hybrydowy, a obecność włókna VIATOP w postaci granulatu cellulozowego w mieszance mineralno-asfaltowej przeciwdziała spływaniu lepiszcza,
- bhp na budowie - jakich błędów nie należy popełniać podczas budowy dróg.
Na zakończenie spotkania przeprowadzono konkurs. Młodzież chętnie odpowiadała na zadawane pytania, poprawne odpowiedzi były nagradzane firmowymi gadżetami.

ZAPAMIĘTAJ !!!

SPRAWDZONE TECHNOLOGIE Z DOMIESZKĄ INNOWACJI
+
FACHOWE I BEZPIECZNE WYKONAWSTWO
=
DOBRA I TRWAŁA NAWIERZCHNIA DROGOWA